Πρόγραμμα Σπουδών

Α’ Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-1010 Ανατομία Ι ΜΓΥ 3 5 Παπαδοπούλου Μαριάννα
Π1-1020 Φυσιολογία ΜΓΥ 3 5  
Π1-1030 Κινησιολογία & Εμβιομηχανική Ι ΜΕΥ 5 7 Γιόφτσος Γεώργιος
Π1-1040 Αγγλική Γλώσσα – Ιατρική Ορολογία ΜΓΥ 3 4  
Π1-1050 Δεοντολογία και Βιοηθική ΜΕΥ 3 5 Πέττα Γεωργία
Π1-1060 Βιοφυσική ΜΓΥ 3 4 Στασινόπουλος Δημήτριος
Β’ Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-2010 Ανατομία ΙΙ ΜΓΥ 3 5 Παπαδοπούλου Μαριάννα
Π1-2020 Κινησιολογία & Εμβιομηχανική ΙΙ ΜΕΥ 5 6 Γιόφτσος Γεώργιος
Π1-2030 Νευροφυσιολογία ΜΓΥ 3 4 Παπαδοπούλου Μαριάννα
Π1-2040 Παθοφυσιολογία ΜΓΥ 3 4  
Π1-2050 Ορθοπαιδική ΜΓΥ 3 5  
Π1-2060 Ηλεκτροφυσικά Μέσα στη Φυσικοθεραπεία ΜΕ 5 6 Στασινόπουλος Δημήτριος
Γ’ Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-3010 Νευρολογία ΜΓΥ 3 5 Παπαδοπούλου Μαριάννα
Π1-3020 Κινησιοθεραπεία ΜΕ 5 6 Κουμαντάκης Γεώργιος
Π1-3030 Θεραπευτικές Τεχνικές Μάλαξης ΜΕ 5 5 Μουτζούρη Μαρία
Π1-3040 Κλινική Ηλεκτροθεραπεία ΜΕ 5 6 Παπαθανασίου Γεώργιος
Π1-3050 Κλινική Εργοφυσιολογία ΜΕ 3 5 Παπανδρέου Μαρία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-3Α10 Ρευματολογία 2 3  
Π1-3Β10 Παιδιατρική 2 3  
ΣΤ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-6010 Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπειία ΜΕ 11 10 Παπαθανασίου Γεώργιος
Π1-6020 Φυσικοθεραπεία σε Νευρολογικές Παθήσεις Ενηλίκων ΜΕ 5 6 Μπακαλίδου Δάφνη
Π1-6030 Εργονομία & Συμβουλευτική στη Φυσικοθεραπεία ΜΕΥ 5 5 Σακελλάρη Βασιλική
Π1-6040 Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΜΕ 5 6 Παπανδρέου Μαρία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-6Α10 Βιοστατιστική 2 3  
Π1-6Β10 Φαρμακολογία 2 3  
Η' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-8010 Πρακτική Άσκηση στη Φυσικοθεραπεία ΜΕ 40 10  
Π1-8020 Βασικές Αρχές Ψυχοπαθολογίας ΜΓΥ 3 5 Παπαδοπούλου Μαριάννα
Π1-8030 Α΄ Βοήθειες ΜΓΥ 3 5 Χρυσάγης Νικόλαος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-8Α10 Πτυχιακή Εργασία 4 10  
Π1-8Β10 + Π1-8Γ10 Πληροφορική και Επιστήμες Υγείας + Αρχές Διοίκησης στις Επιστήμες Υγείας 2+2 5+5 Στάμου Μαγδαληνή, Πέττα Γεωργία