Πρόγραμμα Σπουδών

Α’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-1010 Ανατομία Ι ΜΓΥ 3 5  
Π1-1020 Φυσιολογία ΜΓΥ 3 5  
Π1-1030 Κινησιολογία & Εμβιομηχανική Ι ΜΕΥ 5 7  
Π1-1040 Αγγλική Γλώσσα – Ιατρική Ορολογία ΜΓΥ 3 4  
Π1-1050 Δεοντολογία και Βιοηθική ΜΕΥ 3 5  
Π1-1060 Βιοφυσική ΜΓΥ 3 4  

Β’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-2010 Ανατομία ΙΙ ΜΓΥ 3 5  
Π1-2020 Κινησιολογία & Εμβιομηχανική ΙΙ ΜΕΥ 5 6  
Π1-2030 Νευροφυσιολογία ΜΓΥ 3 4  
Π1-2040 Παθοφυσιολογία ΜΓΥ 3 4  
Π1-2050 Ορθοπαιδική ΜΓΥ 3 5  
Π1-2060 Ηλεκτροφυσικά Μέσα στη Φυσικοθεραπεία ΜΕ 5 6  

Γ’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-3010 Νευρολογία ΜΓΥ 3 5  
Π1-3020 Κινησιοθεραπεία ΜΕ 5 6  
Π1-3030 Θεραπευτικές Τεχνικές Μάλαξης ΜΕ 5 5  
Π1-3040 Κλινική Ηλεκτροθεραπεία ΜΕ 5 6  
Π1-3050 Κλινική Εργοφυσιολογία ΜΕ 3 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-3Α10 Ρευματολογία 2 3  
Π1-3Β10 Παιδιατρική 2 3  

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-4010 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία σε Κακώσεις ΜΕ 5 6  
Π1-4020 Φυσικοθεραπευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές στις Παθήσεις του Νευρικού Συστήματος ΜΕ 5 6  
Π1-4030 Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία ΜΕ 5 5  
Π1-4040 Καρδιοαγγειακή Φυσικοθεραπεία ΜΕ 5 5  
Π1-4050 Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση – Κλινικός Συλλογισμός ΜΕ 3 4  
Π1-4060 Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΥ 3 4  

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-5010 Κλινική Εκπαίδευση στην Αναπνευστική και Καρδιοαγγειακή Φυσικοθεραπεία ΜΕ 11 10  
Π1-5020 Φυσικοθεραπεία σε Νευρολογικές Παθήσεις Παίδων ΜΕ 5 7  
Π1-5030 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία σε Παθήσεις ΜΕ 5 7  
Π1-5040 Θεραπευτικές Τεχνικές Κινητοποίησης ΜΕ 5 6 Κουμαντάκης Γεώργιος

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-6010 Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπειία ΜΕ 11 10  
Π1-6020 Φυσικοθεραπεία σε Νευρολογικές Παθήσεις Ενηλίκων ΜΕ 5 6  
Π1-6030 Εργονομία & Συμβουλευτική στη Φυσικοθεραπεία ΜΕΥ 5 5  
Π1-6040 Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΜΕ 5 6  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-6Α10 Βιοστατιστική 2 3  
Π1-6Β10 Φαρμακολογία 2 3  

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-7010 Κλινική Εκπαίδευση στη Νευρολογική Φυσικοθεραπεία ΜΕ 11 10  
Π1-7020 Φυσικοθεραπεία στη Γηριατρική ΜΕ 3 6  
Π1-7030 ΦΘ σε Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες ΜΕ 3 6  
Π1-7040 Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα ΜΕΥ 3 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-7Α10 Διαγνωστική Απεικόνιση 2 3  
Π1-7Β10 Κλινική Διαιτολογία 2 3  

Η' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-8010 Πρακτική Άσκηση στη Φυσικοθεραπεία ΜΕ 40 10  
Π1-8020 Βασικές Αρχές Ψυχοπαθολογίας ΜΓΥ 3 5  
Π1-8030 Α΄ Βοήθειες ΜΓΥ 3 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-8Α10 Πτυχιακή Εργασία 4 10  
Π1-8Β10 + Π1-8Γ10 Πληροφορική και Επιστήμες Υγείας + Αρχές Διοίκησης στις Επιστήμες Υγείας 2+2 5+5