Παιδιατρική

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-3Β10

Εξάμηνο:

Γ’ Εξάμηνο

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο/η φοιτητής-τρια θα είναι κάτοχος βασικών γνώσεων παιδιατρικής, απαραίτητων σε κάθε απόφοιτο Φυσικοθεραπείας, και αναγκαίων για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος Φυσικοθεραπεία στις νευρολογικές παθήσεις Παίδων καθώς και της Κλινικής Εκπαίδευσης σε Παιδιατρικά κέντρα.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
 • Λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό στόχων επιλογή φυσικοθεραπευτικών τεχνικών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατά συστήματα παρουσίαση της φυσιολογικής λειτουργίας και παθήσεων της παιδικής ηλικίας:

 1. Ιστορικό και Κλινική Εξέταση
 2. Aύξηση, Ανάπτυξη, Ψυχοκινητική και Εξέλιξη
 3. Θρέψη και Διατροφή
 4. Παιδί και Περιβάλλον
 5. Eφηβεία
 6. Eμβολιασμοί
 7. Γενετική, Περιγεννητική Ιατρική
 8. Eνδογενείς Διαταραχές του Mεταβολισμού
 9. Aμυντικό Σύστημα
 10. Nεογνολογία
 11. Λοιμώξεις
 12. Aλλεργία
 13. Aναπνευστικό Σύστημα
 14. Κυκλοφορικό Σύστημα
 15. Aιμοποιητικό Σύστημα
 16. Πεπτικό Σύστημα
 17. Oξεοβασική Ισορροπία
 18. Oυροποιογεννητικό Σύστημα
 19. Eνδοκρινείς Αδένες
 20. Nευρικό Σύστημα
 21. Nοσήματα Kολλαγόνου, Mυοσκελετικού Συστήματος, Δέρματος, Οφθαλμών
 22. Aιματολογικά Νεοπλάσματα και Συμπαγείς Όγκοι
 23. Δηλητηριάσεις
 24. Aξιολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ματσανιώτης Ν, Καρπάθιος Θ, Νικολαϊδου-Καρπαθίου.”Επίτομη Παιδιατρική”. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, 2011
“Βασική Παιδιατρική” Κανακούδη-Τσακαλίδου Φλώρα, Γκάτζου Γ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2014
Νεογνολογία Κων/νος Στεργιόπουλος Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας 2002
Lissauer T, Clayden G.Σύγχρονη Παιδιατρική. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2012.
Rudolf M, M. Levene. Επίτομη Κλινική Παιδιατρική. Εκδότης: ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, 2008