Επικοινωνία

Πρόεδρος τμήματος
Γεώργιος Γιόφτσος
Tel.: +30 210 538 7475
Email: gioftsos@uniwa.gr
Γραφείο Κ6 024

 

Προϊσταμένη Γραμματείας

Ελισάβετ Ντάλα
Τηλ.: +30 210 538 7485
Email: physio@uniwa.gr

Η Γραμματεία δέχεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00 – 13:00 μ.μ., Γραφείο Κ6 Ο15

 

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Αγίου Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω