Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-4030

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Γραμματοπούλου Ειρήνη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας:

 • Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις για τη λειτουργία του πάσχοντα πνεύμονα
 • Θα είναι ενήμεροι για τις κατευθυντήριες οδηγίες αυτοδιαχείρισης των αναπνευστικών παθήσεων παίδων και ενηλίκων
 • Θα είναι σε θέση να συγκεντρώνουν, να ερμηνεύουν και να συνθέτουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσα από τον κλινικό συλλογισμό
 • Θα είναι ικανοί να προσδιορίζουν τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης σε αναπνευστικούς ασθενείς
 • Θα έχουν αποκτήσει επάρκεια στις δεξιότητες/τεχνικές της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας σε χρόνιους ασθενείς παιδιά και ενήλικες και σε βαρέως πάσχοντες
 • Θα λαμβάνουν υπ’όψιν τους κανόνες δεοντολογίας και βιοηθικής στο σχεδιασμό της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ατομική εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Λειτουργία Αναπνευστικής Αντλίας
 2. Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση με το διεθνές σύστημα S.O.A.P.
 3. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία στο Άσθμα
 4. Ασκησιογενές άσθμα και άσκηση σε ενήλικες και παιδιά
 5. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια-ΧΑΠ
 6. Τεχνικές βρογχικής παροχέτευσης
 7. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία στην Κυστική Ίνωση
 8. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με παθήσεις περιοριστικού τύπου
 9. Προεγχειρητική και μετεγχειρητική αναπνευστική φυσ/πεία σε χειρουργεία πνευμονικού ιστού-καρδιάς-άνω κοιλίας
 10. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας-ΜΕΘ

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γραμματοπούλου Ε. Φυσικοθεραπευτικές Τεχνικές και Μέθοδοι Αξιολόγησης στις Αναπνευστικές Παθήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κωσταντάρας,2017.
AACVPR. Κατευθυντήριες οδηγίες για τα προγράμματα Πνευμονικής Αποκατάστασης. Επιμέλεια: Γραμματοπούλου Ε., Σκορδίλης Ε. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2015.
Γραμματοπούλου Ε, Βαβουράκη E. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία. Αθήνα: Εκδόσεις ΤΕΙ Αθήνας, 1999
Grammatopoulou E, Charmpas T, Strati E, et al. Τhe scope of physiotherapy services provided in public ICUs in Athens, Greece. Physiotherapy Theory and Practice. 2017;33:1-9.
Grammatopoulou E, Skordilis E, Haniotou A, Zarotis J, Athanasopoulos S. The effect of a holistic self-management plan on asthma control. Physiotherapy Theory and Practice. 2017; 33:622-633.
Grammatopoulou E, Skordilis E, Koutsouki D, et al. An 18-item standardized asthma quality of life questionnaire – AQLQ(S). Quality of Life Research. 2008; 17(2):323-33.
Grammatopoulou E, Stavrou N, Myrianthefs P, et al. Validity and Reliability Evidence of the Asthma Control Test-Act in Greece. Journal of Asthma. 2011; 48(1):57-64.
Grammatopoulou E, Skordilis E, Stavrou N, et al. The effect of physiotherapy-based breathing retraining on asthma control. Journal of Asthma. 2011; 48:593-601.
Grammatopoulou E, Skordilis E, Evagelodimou A, et al. Validity and reliability evidence of the Νijmegen questionnaire in asthma. European Respiratory Journal. 2013; 42 (S57): 1307.
Borowitz D, Robinson KA, Rosenfeld M, et al. Cystic fibrosis foundation evidence-based guidelines for management of infants with cystic fibrosis. Journal of Pediatrics. 2009; 155(6Suppl):S73-S93.
Frownfelter D, Dean E. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy. Evidence and Practice. 5th Edition. Missouri: Elsevier,Mosby, 2012.
Global initiative for asthma (GINA) Global strategy for asthma management and prevention 2012 (update). http://www.ginasthma.org.
Global initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (GOLD) Global strategy for the diagnosis, management and prevention 2013 (update). http: //www.goldcopd.org.
Gosselink R, Clerckx B, Robbeets C, et al. Physiotherapy in the Intensive Care Unit. Neth J Crit Care. 2011; 15(2):66-75.
Manzano, RM, Carvalho CR, Saraiva-Romanholo BM, et al. Chest physiotherapy during immediate postoperative period among patients undergoing upper abdominal surgery: randomized clinical trial. Sao Paulo Medical Journal. 2008; 126:269-273.
Pryor JA, Prasad SA. Physiotherapy for respiratory and Cardiac Problems. Adults and Pediatrics. 4th Edition. Edinburgh: Churchill Livingstone, Elsevier, 2012

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Chest
Respiratory Medicine
Journal of Asthma
Quality of Life Research
American Journal of Critical Care Medicine
American Journal of Critical Care
American Journal of Critical Care Nursing
Physiotherapy Theory and Practice