Λειτουργίας ΠΜΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη ΔΕΠ:

 

PAPANDREOU MARIA

Παπανδρέου Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γιόφτσος Γεώργιος

Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σακελλάρη Βασιλική

Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

GRAMMATOPOULOU

Γραμματοπούλου Ειρήνη

Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κουμαντάκης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής