Υποψήφιοι Διδάκτορες

Α/Α Στοιχεία Υποψηφίου Διδάκτορα Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/ήτρια Μελή Συμβουλευτικής Επιτροπής Τίτλος-Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής & Γλώσσα Συγγραφής Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης
1 Παπανδρέου Μαρία

1. Παπανδρέου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Γιόφτσος Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. Γεωργούδης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

“Η επίδραση της ετερόπλευρης άσκησης στην δυσκίνητη ωμοπλάτη αθλητών με δραστηριότητες πάνω από το ύψος του ώμου” (Ελληνική)

Περίληψη

2/15-1-2019
2 Γιόφτσος Γεώργιος

1. Γιόφτσος Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Παπαθανασίου Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. Μπίλλη Ευδοκία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

“Διερεύνηση των διακριτών κλινικών χαρακτηριστικών αξιολόγησης ατόμων με ισχιαλγία με στόχο την ανάπτυξη ενός αλγόριθμου ταξινόμησης τους στο ελληνικό σύστημα υγείας” (Ελληνική)

Περίληψη

3/22-1-2019
3 Γεωργούδης Γεώργιος

1. Γεωργούδης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,

2. Καρακασίδου Παλίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. Μαυρογένης Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου Feldenkrais στη μείωση του πόνου και στη βελτίωση της λειτουργικότητας σε ασθενείς με χρόνιο αυχενικό πόνο” (Ελληνική) 3/22-1-2019
4

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γεωργούδης Γεώργιος

1. Γεωργούδης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Παπανδρέου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. Μαυρογένης Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“Μελέτη της επίδρασης της προσαρμοσμένης θεραπευτικής άσκησης Qi Gong σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία” (Ελληνική) 3/22-1-2019
5 Γιόφτσος Γεώργιος

1. Γιόφτσος Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Τσέπης Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

3. Ξεργιά Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

“Η συνεισφορά της χρήσης ασκήσεων αποκλεισμού της αιματικής ροής άνω άκρου στην φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα” (Ελληνική)

Περίληψη

4/5-2-2019
6 Σακελλάρη Βασιλική

1. Σακελλάρη Βασιλική, Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Παπαδοπούλου Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. Λαμπροπούλου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Πατρών

“Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά με νευροκινητικές καθυστερήσεις και διαταραχές” (Ελληνική)

Περίληψη

4/5-2-2019
7 Μπακαλίδου Δάφνη

1. Μπακαλίδου Δάφνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Παπαθανασίου Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. Παπαδοπούλου Μαριάννα, ΕπίκουρηΚαθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

“Συγκριτική μελέτη διαφορετικών πρωτοκόλλων αερόβιας άσκησης και άσκησης αντίστασης στο πλαίσιο της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στην γνωστική λειτουργία και λειτουργικότητα ασθενών με ήπια μορφή άνοιας στην κοινότητα”

Περίληψη

4/5-2-2019
8

 

Γραμματοπούλου Ειρήνη

1. Γραμματοπούλου Ειρήνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Παπανδρέου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. Ζέρβα Ευθυμία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

“Η επίδραση ενός προγράμματος Πνευμονικής Αποκατάστασης στον 10ετή Καταγματικό Κίνδυνο ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.)” (Ελληνική) 27/12-11-2019
9 Μπακαλίδου Δάφνη

1. Μπακαλίδου Δάφνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Παπαθανασίου Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. Δημητριάδης Ζαχαρίας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

“Η κλινική σημασία του πορίσματος ανάλυσης βάδισης παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση και η χρήση του από τους Φυσικοθεραπευτές” (Ελληνική) 18/3-9-2020
10 Μπακαλίδου Δάφνη

1. Μπακαλίδου Δάφνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Παπαδοπούλου Μαριάννα, ΕπίκουρηΚαθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. Στεφανής Λεωνίδας, Καθηγητής Νευρολογίας-Νευροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“Η επίδραση του χορού στη Νόσο Πάρκινσον” (Ελληνική)

Περίληψη

18/3-9-2020
11 Κουμαντάκης Γεώργιος

1. Κουμαντάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Κελέκης Αλέξιος, Καθηγητής Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3. Δημητριάδης Ζαχαρίας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

“Η αποτελεσματικότητα των ασκήσεων κινητικού ελέγχου σε γυναίκες με οστεοπόρωση μετά από επέμβαση Διαδερμικής Σπονδυλοπλαστικής” (Ελληνική)

Περίληψη

18/3-9-2020
12 Παπανδρέου Μαρία

1. Παπανδρέου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Τσέπης Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

3. Φουσέκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

“Διάστρεμμα άκρου ποδός: Η επίδραση του Motor Imagery στην ισορροπία και στο φόβο επανατραυματισμού επαγγελματιών αθλητών του ποδοσφαίρου” (Ελληνική)

Περίληψη

18/3-9-2020
13 Κουμαντάκης Γεώργιος

1. Κουμαντάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Γραμματοπούλου Ειρήνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. Δημητριάδης Ζαχαρίας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

“Η επίδραση των τεχνικών κινητοποίησης της αυχενικής μοίρας και του διαφράγματος σε συνδυασμό με τις ασκήσεις αναπνευστικής επανεκπαίδευσης σε ασθενείς με χρόνια αυχεναλγία μη ειδικής αιτιολογίας” (Ελληνική)

Περίληψη

18/3-9-2020
14 Σακελλάρη Βασιλική

1. Σακελλάρη Βασιλική, Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Γραμματοπούλου Ειρήνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. Μπανιά Θεοφανή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Πατρών

“Δυναμικό μοντέλο Φυσικοθεραπευτικής Αξιολόγησης του Στασικού Ελέγχου του Κορμού με την ενσωμάτωση της ανάπτυξης των αισθητηριακών συστημάτων κατά την εκμάθηση της καθιστής θέσης” (Ελληνική)

Περίληψη

20/7-9-2021
15

 

Γιόφτσος Γεώργιος

1. Γιόφτσος Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Παπανδρέου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. Κουμαντάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

“Παράμετροι συνταγογράφησης της άσκησης που μειώνει το χρόνο επανόδου στο άθλημα σε ερασιτέχνες αθλητές με μακροχρόνιο βουβωνικό πόνο μετά από κάκωση των προσαγωγών μυών του ισχίου” (Ελληνική)

Περίληψη

20/7-9-2021
16

 

Μπακαλίδου Δάφνη

1. Μπακαλίδου Δάφνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Στασινόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. Γιαννόπουλος Σωτήριος, Καθηγητής Νευρολογίας-Νευροψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“Η επίδραση της υψηλής συχνότητας συγκριτικά με χαμηλής συχνότητας νευρομυικού ηλεκτρικού ερεθισμού (Neuromuscular electrical stimulation-NMES) στα επίπεδα της σπαστικότητας και λειτουργικότητας στο ημιπληγικό άνω άκρο ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο στο χρόνιο στάδιο” (Ελληνική)

Περίληψη

20/7-9-2021
17

 

Παπαθανασίου Γεώργιος

1. Παπαθανασίου Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Μπακαλίδου Δάφνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. Κωνσταντουλάκης Μανούσος, Καθηγητής Χειρουργικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας της Συνδυαστικής Φυσικοθεραπευτικής Παρέμβασης για την Αντιμετώπιση του Ουρογεννητικού Συνδρόμου Εμμηνόπαυσης σε Γυναίκες μετά από Θεραπεία για Καρκίνο του Μαστού” (Αγγλική) 21/21-9-2021
18

 

Σακελλάρη Βασιλική

1. Σακελλάρη Βασιλική, Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Σουρτζή Παναγιώτα, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας,Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3. Μουτζούρη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

“Η επίδραση μικροδιαλειμμάτων άσκησης σε υπαλλήλους γραφείου ηλικίας 50 ετών και άνω και η ένταξή τους στην πολιτική Υγείας των εργαζομένων” (Ελληνική)

Περίληψη

23/5-10-2021
19

 

Σακελλάρη Βασιλική

1. Σακελλάρη Βασιλική, Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2. Παύλου Μαρούσα, Pavlou Marousa, Senior Lecturer in the Centre for Human & Applied Physiological Sciences, Kings’ College UK

3. Στράντζαλης Γεώργιος, Καθηγητής Νευροχειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

“Η επίδραση της νοερής εξάσκησης στην κινητική και γνωστική κατάσταση ατόμων με αρχόμενη νευροεκφυλιστική νόσο” (Ελληνική)

Περίληψη

23/5-10-2021