Παπαθανασίου Γεώργιος

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

gpapa@uniwa.gr

Τηλέφωνο

papathanasiou.g@gmail.com

Διεύθυνση Γραφείου

Κ7.304 ή Κ6.031

Ώρες Γραφείου

Τετάρτη: 10.45-11.30 (Πανεπιστημιούπολη Αρχ. Ελαιώνα - Αίθουσα ΣΑ. 109Β) & Πέμπτη: 09.30-11.00 (Πανεπιστημιούπολη Αιγάλεω - Κ7.304 ή Κ6.031)