πτυχιακές εργασίες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία και φοιτούν τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο σπουδών υποβάλουν σχετική αίτηση για τον Τομέα που έχει ανακοινώσει θέματα πτυχιακών στην έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Οι φοιτητές που αναλαμβάνουν πτυχιακή...