Πτυχιακές Εργασίες

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξετασθούν την διπλωματική τους εργασία μετά την εξεταστική Ιουνίου 2022 ή μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022 οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά  στο email της γραμματείας physio@uniwa.gr αίτηση εξέτασης (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, χρήσιμα έντυπα), η οποία θα φέρει την ηλεκτρονική υπογραφή του εισηγητή καθώς και την υπογραφή του/της φοιτητή/τριας κατά τις ημερομηνίες:

22.6.2022 έως 27.06.2022

Θα αναγράφεται στην αίτηση η περίοδος εξέτασης. ...

Περισσότερα

Αγαπητοί φοιτητές,

Παρακαλείστε να μελετήσετε τον παρακάτω πίνακα με τα προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών σε συνδυασμό με τον “Κανονισμό Ανάθεσης και Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας” και – αφού έλθετε σε συνεννόηση με τους Επιβλέποντες Καθηγητές – να καταθέσετε το έντυπο ‘Αίτηση Ανάληψης Πτυχιακής’ στη Γραμματεία της Σχολής έγκαιρα, έως και τις 4/3/2022.

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2021 2022

Όσοι φοιτητές παρακολουθούν το Πρόγραμμα ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας και οφείλουν την Πτυχιακή Εργασία, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην εκπαιδευτικό μέλος ΔΕΠ του Τμήματος κα. Δωροθέα Μακρυγιάννη μέχρι και τις 17/12/2021

Πτυχιακή Εργασία

Η Συνέλευση Τμήματος, στην υπ’ αριθμ. 25/02-11-2021 συνεδρίαση της, ενέκρινε τον Κανονισμό Ανάθεσης & Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, που επισυνάπτεται και ισχύει πλέον για όσους φοιτητές παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΠΑΔΑ.

Για όσους φοιτητές ολοκληρώνουν πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ, ισχύουν οι προϋπάρχουσες διαδικασίες για την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία, να δηλώσουν την πρόθεση τους αυτή στη κα Μακρυγιάννη Δ., Λέκτορα Εφ. (dmakrygi@uniwa.gr)

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2021 ...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξετασθούν την διπλωματική τους εργασία μετά την εξεταστική Ιουνίου ή μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου οφείλουν να αποστείλουν ταχυδρομικά αίτηση εξέτασης η οποία θα φέρει την υπογραφή του εισηγητή πρωτότυπη ή ηλεκτρονική καθώς και του/της φοιτητή/τριας πρωτότυπη κατά τις ημερομηνίες

14.06.2021 έως 20.06.2021

Θα αναγράφετε στην αίτηση η περίοδος εξέτασης.

Όσοι φοιτητές του Τμήματος ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ και επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, να επικοινωνήσουν με την κα Μακρυγιάννη Δ., Λέκτορα Εφ. με ηλεκτρονικό μήνυμα στο dmakrygi@uniwa.gr μέχρι Τετάρτη 21/10/2020.

Όσοι φοιτητές ολοκληρώνουν την πτυχιακή τους εργασία και προγραμματίζουν με τον Επιβλέποντα Εκπαιδευτικό τους την εξέταση της, οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση (συνημμένο έντυπο) μέσω ταχυδρομείου και εφόσον υπάρχει η υπογραφή του Εκπαιδευτικού, στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τέλος Ιουνίου και σε κάθε περίπτωση πριν την εξέταση της εργασίας τους.

Έντυπο εξέτασης πτυχιακών εργασιών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία και φοιτούν τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο σπουδών υποβάλουν σχετική αίτηση για τον Τομέα που έχει ανακοινώσει θέματα πτυχιακών στην έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Οι φοιτητές που αναλαμβάνουν πτυχιακή εργασία την δηλώνουν (δήλωση μαθημάτων) στο εαρινό εξάμηνο. Η αξιολόγηση των πτυχιακών εργασιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό μέχρι και την έναρξη του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους, ...

Περισσότερα