Πτυχιακές Εργασίες

Η εξέταση των διπλωματικών εργασιών για την περίοδο  Φεβρουαρίου  ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί   27.02.2024 (μόνο για τους φοιτητές που έχουν πάρει παράταση).

Όσοι φοιτητές έχουν κάνει αίτημα για παράταση της πτυχιακής τους εργασίας και επιθυμούν να εξεταστούν 27.02.2024, θα πρέπει να στείλουν αίτηση (Αίτηση εξέτασης πτυχιακής εργασίας, χρήσιμα έντυπα στην ιστοσελίδα του Τμήματος) από το ιδρυματικό τους email στη γραμματεία του Τμήματος physio@uniwa.gr  μέχρι 15.02.2024. ...

Περισσότερα

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να πάρουν θέμα πτυχιακής εργασίας θα πρέπει μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 09.03.2023 να αποστείλουν αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας  (χρήσιμα έντυπα, αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας. ιστοσελίδα Τμήματος) από το ιδρυματικό τους email στη γραμματεία του Τμήματος physio@uniwa.gr.

*** Η αίτηση θα πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή του επιβλέποντα Καθηγητή

Όσοι φοιτητές έχουν πάρει παράταση πτυχιακής εργασίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023 και θα εξεταστούν αμέσως μετά την εξεταστική Φεβρουαρίου, να  αποστείλουν την Αίτηση Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας physio@uniwa.gr, μέχρι την Παρασκευή 17.02.2023.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξετασθούν την διπλωματική τους εργασία μετά την εξεταστική Ιουνίου 2022 ή μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022 οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά  στο email της γραμματείας physio@uniwa.gr αίτηση εξέτασης (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, χρήσιμα έντυπα), η οποία θα φέρει την ηλεκτρονική υπογραφή του εισηγητή καθώς και την υπογραφή του/της φοιτητή/τριας κατά τις ημερομηνίες:

22.6.2022 έως 27.06.2022

Θα αναγράφεται στην αίτηση η περίοδος εξέτασης. ...

Περισσότερα

Αγαπητοί φοιτητές,

Παρακαλείστε να μελετήσετε τον παρακάτω πίνακα με τα προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών σε συνδυασμό με τον “Κανονισμό Ανάθεσης και Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας” και – αφού έλθετε σε συνεννόηση με τους Επιβλέποντες Καθηγητές – να καταθέσετε το έντυπο ‘Αίτηση Ανάληψης Πτυχιακής’ στη Γραμματεία της Σχολής έγκαιρα, έως και τις 4/3/2022.

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2021 2022

Όσοι φοιτητές παρακολουθούν το Πρόγραμμα ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας και οφείλουν την Πτυχιακή Εργασία, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην εκπαιδευτικό μέλος ΔΕΠ του Τμήματος κα. Δωροθέα Μακρυγιάννη μέχρι και τις 17/12/2021

Πτυχιακή Εργασία

Η Συνέλευση Τμήματος, στην υπ’ αριθμ. 25/02-11-2021 συνεδρίαση της, ενέκρινε τον Κανονισμό Ανάθεσης & Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, που επισυνάπτεται και ισχύει πλέον για όσους φοιτητές παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΠΑΔΑ.

Για όσους φοιτητές ολοκληρώνουν πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ, ισχύουν οι προϋπάρχουσες διαδικασίες για την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία, να δηλώσουν την πρόθεση τους αυτή στη κα Μακρυγιάννη Δ., Λέκτορα Εφ. (dmakrygi@uniwa.gr)

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2021 ...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξετασθούν την διπλωματική τους εργασία μετά την εξεταστική Ιουνίου ή μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου οφείλουν να αποστείλουν ταχυδρομικά αίτηση εξέτασης η οποία θα φέρει την υπογραφή του εισηγητή πρωτότυπη ή ηλεκτρονική καθώς και του/της φοιτητή/τριας πρωτότυπη κατά τις ημερομηνίες

14.06.2021 έως 20.06.2021

Θα αναγράφετε στην αίτηση η περίοδος εξέτασης.

Όσοι φοιτητές του Τμήματος ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ και επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, να επικοινωνήσουν με την κα Μακρυγιάννη Δ., Λέκτορα Εφ. με ηλεκτρονικό μήνυμα στο dmakrygi@uniwa.gr μέχρι Τετάρτη 21/10/2020.