Φυσικοθεραπεία σε Νευρολογικές Παθήσεις Ενηλίκων

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6020

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6


Καθηγητές Μαθήματος

Μπακαλίδου Δάφνη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της «Φυσικοθεραπείας σε Νευρολογικές Παθήσεις Ενηλίκων» θα μπορούν:

 • Να γνωρίζουν την αιτιοπαθογένεια και την κλινική εικόνα των διαφόρων νευρολογικών παθήσεων
 • Να αναγνωρίζουν τις συνήθεις επιπλοκές που εκδηλώνονται σε ενήλικες ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις καθώς και τη διαχείριση τους
 • Να περιγράφουν, να ερμηνεύουν μέσω του κλινικού συλλογισμού τις κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις και να προσδιορίζουν τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στους ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις
 • Να αναγνωρίζουν τα αίτια και του μηχανισμούς κάκωσης των κρανιοεγεφαλικών κακώσεων καθώς και αυτών της Σπονδυλικής Στήλης
 • Να αναγνωρίζουν συγκεκριμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις ανάλογα με τοστάδιο της πάθησης ή τους λειτουργικούς περιορισμούς των ατόμων με νευρολογικές παθήσεις και να τις εφαρμόζουν
 • Να αναφέρουν και να εφαρμόζουν τις στρατηγικές εκπαίδευσης του ασθενή και της οικογένειας του για την αντιμετώπιση των λειτουργικών περιορισμών του
 • Να αναφέρουν τις στρατηγικές βελτίωσης των γνωσιακών διαταραχών
 • Να αναγνωρίζουν τη σημασία των λειτουργικών ασκήσεων σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις και να τις εφαρμόζουν

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στη Νευροεπιστήμη της Φυσικοθεραπείας
 2. Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση του ενήλικα ασθενή με νευρολογική πάθηση
 3. Εργαλεία μέτρησης και εκτίμησης
 4. Φυσικοθεραπεία στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)
 5. Σπαστικότητα
 6. Ορθώσεις και μέσα αυτουπηρέτησης
 7. Φυσικοθεραπεία στην νόσο του Parkinson
 8. Φυσικοθεραπεία στην Πολλαπλή Σκλήρυνση
 9. Φυσικοθεραπεία στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 10. Φυσικοθεραπεία στις κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού
 11. Φυσικοθεραπεία σε διαταραχές της παρεγκεφαλίδας
 12. Φυσικοθεραπεία στη νόσο του Κινητικού Νευρώνα
 13. Φυσικοθεραπεία σε Άνοιες

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Martin and Kessler. Φυσικοθεραπευτικές Παρεμβάσεις σε Ασθενείς με Νευρολογικές Παθήσεις. Επιμέλεια ελληνικής Έκδοσης: Δάφνη Μπακαλίδου. Αθήνα. Εκδόσεις: Κωνσταντάρας-Ιατρικές εκδόσεις , 2015
Deborah S. Nichols-Larsen. Νευρολογική αποκατάσταση. Νευροεπιστήμες και Νευροπλαστικότητα στη Φυσικοθεραπεία. Επιμέλεια ελληνικής Έκδοσης: Δάφνη Μπακαλίδου. Αθήνα. Εκδόσεις: Κωνσταντάρας-Ιατρικές εκδόσεις , 2017
Barbara S. Giesser. Primer on multiple sclerosis. Oxford, University press, 2016
Ian mehrholz. Physical Therapy for the stroke patient. Thieme, 2012
Michael P. Barnes and Garth R. Jonson.σύνδρομο ανώτερου κινητικού νευρώνα και σπαστικότητα. Κλινική αντιμετώπιση και νευροφυσιολογία. Επιμέλεια ελληνικής Έκδοσης: Κωνσταντίνος Κατσουλάκης. Εκδόσεις: Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου , 2008
M. Baehr & M. Frotscher. Duus’ Εντοπιστική Διάγνωση στη Νευρολογία. Επιμέλεια ελληνικής Έκδοσης: Σοφία Βασιλοπούλου. Αθήνα. Εκδόσεις: Κωνσταντάρας-Ιατρικές εκδόσεις , 2009

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Brain and behavior
Multiple sclerosis
Multiple sclerosis and related diseases
International Journal of Rehabilitation Research
Journal of Clinical Neuroscience
European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine
BMC Health Services Research
Disability and Rehabilitation
Neurorehabilitation
Acta Scandinavica