Διδακτορικών Σπουδών

Η Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη ΔΕΠ:

 

 

 

Welcome

Γιόφτσος Γεώργιος

Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σακελλάρη Βασιλική

Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

GRAMMATOPOULOU

Γραμματοπούλου Ειρήνη

Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής