Το Τμήμα

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας. Είναι το πλέον υψηλόβαθμο Τμήμα (17.023 μόρια στις πανελλαδικές του 2018) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών είναι εναρμονισμένα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy – WCPT), σύμφωνα με την οποία, η Φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα ώστε να καταφέρουν να αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να αποκαταστήσουν τη μέγιστη δύναμη και λειτουργική ικανότητα κατά την διάρκεια της ζωής τους.

To επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, μέσω της WCPT ανήκει στην World Health Professions Alliance (WHPA), συμμετέχει ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας όπως οι ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι και οι νοσηλευτές και ανήκει στα «ρυθμισμένα επαγγέλματα» όπως οι ιατροί, νοσηλεύτριες, οδοντίατροι, μαίες, χειρουργοί κτηνίατροι, φαρμακοποιοί και αρχιτέκτονες.

 

Αποστολή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι:

  • Η δημιουργία επιστημόνων επαγγελματιών υγείας, κατάλληλα εκπαιδευμένων και με επαρκείς δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή.  
  • Η δημιουργία επιστημόνων που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. 
  • Η προσφορά της απαραίτητης θεωρητικής κατάρτισης σε συνδυασμό με την αναγκαία εφαρμογή των γνώσεων, όπως επιβάλλουν οι εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της Φυσικοθεραπείας.
  • Η προαγωγή της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, μέσω της συνεχούς ερευνητικής δραστηριότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τιμήματος.
  • Η εξωστρέφεια του Τμήματος τόσο με ανάπτυξη συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού σε επιστημονικό-ερευνητικό επίπεδο όσο και με κοινωνική προσφορά.

 

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας λειτουργούν: