Α’ Εξάμηνο

Α’ Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-1010 Ανατομία Ι ΜΓΥ 3 5 Παπαδοπούλου Μαριάννα
Π1-1020 Φυσιολογία ΜΓΥ 3 5  
Π1-1030 Κινησιολογία & Εμβιομηχανική Ι ΜΕΥ 5 7 Γιόφτσος Γεώργιος
Π1-1040 Αγγλική Γλώσσα – Ιατρική Ορολογία ΜΓΥ 3 4  
Π1-1050 Δεοντολογία και Βιοηθική ΜΕΥ 3 5 Πέττα Γεωργία
Π1-1060 Βιοφυσική ΜΓΥ 3 4 Στασινόπουλος Δημήτριος