Φυσιολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-1020

Εξάμηνο:

Α’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις φυσιολογικές λειτουργίες και τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς του ανθρώπινου οργανισμού κατά συστήματα, τους γενικούς κανόνες που διέπουν την πολύπλευρη και πολύπλοκη λειτουργική αλληλεξάρτησή τους, τις φυσιολογικές παραμέτρους λειτουργίας τους και τις ενδεχόμενες φυσιολογικές αποκλίσεις σε επίπεδο κυττάρου, ιστού, οργάνου και λειτουργικού συστήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Να αναγνωρίζει και να περιγράφει τις φυσιολογικές λειτουργίες και τους
  μηχανισμούς αλληλορύθμισης του ανθρώπινου οργανισμού σε επίπεδο κυττάρου,
  ιστού, οργάνου και λειτουργικού συστήματος και να οριοθετούν τις ενδεχόμενες
  αποκλίσεις

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Θεμελιώδεις έννοιες της φυσιολογίας του ανθρώπου
 2. Κύτταρο
 3. Αίμα
 4. Ανοσολογικό σύστημα
 5. Αναπνευστικό σύστημα
 6. Καρδιοαγγειακό Σύστημα
 7. Λεμφικό σύστημα – Λέμφος
 8. Πεπτικό σύστημα
 9. Θερμορύθμιση
 10. Νευρικό σύστημα
 11. Μυϊκό σύστημα
 12. Ενδοκρινικό σύστημα – ορμόνες
 13. Νεφροί – ουροποιητικό σύστημα

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πλέσσας Σ. Φυσιολογία του ανθρώπου. Αθήνα: Φάρμακον Τύπος, 2010. 25
Χανιώτης Φ. Φυσιολογία του Ανθρώπου. Αθήνα: Εκδόσεις Λίτσας, 2009.
BoronW, BoulpaepE. Ιατρική Φυσιολογία. Αθήνα: Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, 2006.
GuytonAC, HallJE. Ιατρική Φυσιολογία. 11η Έκδοση. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις ΠαρισιάνουAE, 2008.
HallJE. Ανασκόπηση Ιατρικής Φυσιολογίας. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις ΠαρισιάνουAE, 2010.
McGeownJG. Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου. Αθήνα: Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης, 2008.
MulroneySE . Βασικές Αρχές Φυσιολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης, 2010.
NetterF. Άτλας Φυσιολογίας του Ανθρώπου. Αθήνα: Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης, 2004.
Silbernagi S, Florian N. Εικονογραφημένο Εγχειρίδιο Παθοφυσιολογίας.Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σιώκης, 2002.