Μεταδιδάκτορες

Α/Α Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/ήτρια Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας
& Γλώσσα Συγγραφής
Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης
1 Γιόφτσος Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

“Η επίδραση ενός συνδυαστικού πλαισίου αισθητηριο-κινητικής άσκησης και στρατηγικών διαχείρισης χρόνιου πόνου, στον πόνο, τη λειτουργικότητα και τη φυσική δραστηριότητα ασθενών με οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Εφαρμογή του στην περιοχή της Δυτικής Αττικής”.

Website: http://westwalks.uniwa.gr/

Περίληψη

02/28-01-2020 (Έγκριση)

 

12/31-05-2022 (Ανακήρυξη)

2 Παπαδοπούλου Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

“Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα παιδιών και εφήβων με κινητική αναπηρία στην Ελλάδα”

Περίληψη

22/20-10-2020 (Έγκριση)
3 Γιόφτσος Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

“Η συνεισφορά της χρήσης ασκήσεων αποκλεισμού της αιματικής ροής άνω άκρου στη φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με έξω επινονδυλίτιδα του αγκώνα”

22/25-10-2022 (Έγκριση)
4 Παπανδρέου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

“Πρόληψη τραυματισμών στην ωμική ζώνη σε αθλητές με Δραστηριότητες Πάνω από το Ύψος του Ώμου: Διαγνωστική αξία της δοκιμασίας πεδίου Arm Care Screen Test (ACS)”

Περίληψη

23/15-11-2022 (Έγκριση)