Ανακοινώσεις

Όσοι φοιτητές ολοκληρώνουν την πτυχιακή τους εργασία και προγραμματίζουν με τον Επιβλέποντα Εκπαιδευτικό τους την εξέταση της, οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση (συνημμένο έντυπο) μέσω ταχυδρομείου και εφόσον υπάρχει η υπογραφή του Εκπαιδευτικού, στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τέλος Ιουνίου και σε κάθε περίπτωση πριν...

H ολοκλήρωση κλινικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και η διεξαγωγή της εαρινής εξεταστικής περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020, όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να γίνει  αποκλειστικά και μόνον εξ’ αποστάσεως....

Ανακοίνωση   Καλούνται όλοι οι φοιτητές της ΣΕΥΠ να ελέγξουν ΑΜΕΣΑ, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, όλες τις βαθμολογίες τους και να στείλουν e-mail στο Τμήμα τους με κοινοποίηση στη Κοσμητεία της ΣΕΥΠ (seyp@uniwa.gr) για τυχούσες εκκρεμότητες. Παρακαλούμε όλα τα αιτήματα να έχουν αποσταλεί μέχρι τις 19/05/2020....

  Όσοι φοιτητές έχουν τελειώσει όλες τις απαιτούμενες από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου Τμήματος Φυσικοθεραπείας και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκωμοσία  θα πρέπει : Να συμπληρώσουν την αίτηση ορκωμοσίας  Αίτηση ορκωμοσίας ΦΘ Να συμπληρώσουν την Υ/Δ         ...

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου STUDENTS SURVEY  Διεξαγωγή έρευνας με θέμα: Impact of COVID-19 outbreak  in Physiotherapy Education Entry Level   Διοργάνωση έρευνας από:  ENPHE:European Network of Physiotherapy in Higher Education ACAPT: The American Council of Academic Physical Therapy CLADEFK: Centro Latinoamericano para el Desarrollo de la Fisioterapia/Kinesiologia WCPT: World Confederation for Physical Therapy Αποστολή ερωτηματολογίου...