Ανακοινώσεις

Στον Υποψήφιο Διδάκτορα Βασίλη Παπατσίμπα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, απονεμήθηκε το 1ο βραβείο στην κατηγορία  «Mental Health» από τον πρόεδρο Daniel Catalan Matamoros του International Organization of Physical Therapy in Mental Health (IOPTMH), στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 2023 (World Physiotherapy Congress 2023),  στο Dubai,  για την εργασία με τίτλο «HOW EXERCISE CAN AFFECT DEMENTIA PERSONS με συγγραφείς  V. ...

Περισσότερα

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του  Τμήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση.

Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο και κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2023 έως 06.06.2023

 Η αίτηση  υποβάλλεται  για την εξεταστική Ιουνίου

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή ανήκουν στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν δηλώσει στο παρελθόν το συγκεκριμένο μάθημα ή  μαθήματα, ...

Περισσότερα

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξετασθούν την διπλωματική τους εργασία μετά την εξεταστική Ιουνίου 2023 ή μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023 οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της γραμματείας physio@uniwa.gr ,αίτηση εξέτασης (βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος, χρήσιμα έντυπα), η οποία θα φέρει την ηλεκτρονική υπογραφή του εισηγητή καθώς και την υπογραφή του/της φοιτητή/τριας κατά τις ημερομηνίες 15.6.2023 έως 22.06.2023. Επίσης, θα αναγράφεται στην αίτηση η περίοδος εξέτασης. ...

Περισσότερα

 

Ανακοινώνεται, ότι η ορκωμοσία των τελειόφοιτων φοιτητών  του Τμήματος Φυσικοθεραπείας θα πραγματοποιηθεί την  14η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ημέρα Τετάρτη στο Συνεδριακό Κέντρο «Περικλής Λύτρας» στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω.

Όσοι φοιτητές  δεν έχουν καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας (έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους) και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία της 14.06.2023 θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά αίτηση ορκωμοσίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος) μέχρι 10.05.2023

Για την ώρα προσέλευσης των καθομολογουμένων θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση με οδηγίες. ...

Περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε τα νέα της βράβευσης του Δρ. Στέφανου Καρανάσιου, μεταδιδακτορικού ερευνητή του τμήματος Φυσικοθεραπείας, για την δημοσίευση με τίτλο: “The Effect of Body Position and the Reliability of Upper Limb Arterial Occlusion Pressure Using a Handheld Doppler Ultrasound for Blood Flow Restriction Training” ως της ¨Καλύτερης Πρωτότυπης Εργασίας του έτους 2023 από  το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Sports Health (Impact Factor: 4.355 / 5-Year Impact Factor: 5.200). Η συγκεκριμένη εργασία αποτέλεσε μέρος της διδακτορικής διατριβής που εκπονήθηκε στο τμήμα μας υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γ. ...

Περισσότερα