Ανακοινώσεις

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του  Τμήματος.

 Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση.

Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο και κατά το χρονικό διάστημα από 24.07.2024 έως 28.07.2024

Η αίτηση  υποβάλλεται  για την εξεταστική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. ...

Περισσότερα

Διευκρινίζεται ότι

η διενέργεια των εξετάσεων Α’ Περιόδου εαρινού Εξαμήνου του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω (στις κεντρικές εγκαταστάσεις – Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, 122 43, Αθήνα) και συγκεκριμένα στις αίθουσες Κ7-204, Κ7-104, Κ7-107 και στο αμφιθέατρο Φυσικής Κ3-004. (για ορισμένα μαθήματα είναι διαθέσιμη και η Κ7-303 και το αμφιθέατρο ΛΥΤΡΑΣ σύμφωνα με τις υποδείξεις του επόπτη των εξετάσεων).

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα θέματα για τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου 2023-24 θα δίδονται αποκλειστικά στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ  (Κ3-004), οπότε όσοι φοιτητές δίνουν τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου θα πρέπει να προσέρχονται μόνο στην συγκεκριμένη αίθουσα εξέτασης.

Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,

Ο πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας,  Καθηγητής Γ. Γιόφτσος και η Καθηγήτρια Μ. Παπανδρέου σας προσκαλούν στη δημόσια υποστήριξη της μεταδιδακτορικής έρευνας του Δρ. Ελευθέριου Παρασκευόπουλου, Φυσικοθεραπευτή, με τίτλο:

«Πρόληψη Τραυματισμών στην Ωμική Ζώνη σε Αθλητές με Δραστηριότητες Πάνω από το Ύψος του Ώμου: Διαγνωστική αξία της δοκιμασίας πεδίου Arm Care Screen Test (ACS)».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Κ7.204 στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω. ...

Περισσότερα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας που δικαιούνται υποστήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2024, παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή, μέσω email, μέχρι τις 27/6/2024 με τη Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Δάφνη Μπακαλίδου, Καθηγήτρια, (dbakalid@uniwa.gr), ή με τον αναπληρωτή Σύμβουλο καθηγητή ΦμΕΑ, Δημήτριο Στασινόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή (dstasinopoulos@uniwa.gr), αναφέροντας:

1. Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, τους αντίστοιχους διδάσκοντες και τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες εξέτασης. ...

Περισσότερα