Στασινόπουλος Δημήτριος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dstasinopoulos@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Κ15.18-23 Πολυγωνικό

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα: 08.30-10.30