Γ’ Εξάμηνο

Γ’ Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-3010 Νευρολογία ΜΓΥ 3 5 Παπαδοπούλου Μαριάννα
Π1-3020 Κινησιοθεραπεία ΜΕ 5 6 Κουμαντάκης Γεώργιος
Π1-3030 Θεραπευτικές Τεχνικές Μάλαξης ΜΕ 5 5 Μουτζούρη Μαρία
Π1-3040 Κλινική Ηλεκτροθεραπεία ΜΕ 5 6 Παπαθανασίου Γεώργιος
Π1-3050 Κλινική Εργοφυσιολογία ΜΕ 3 5 Παπανδρέου Μαρία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-3Α10 Ρευματολογία 2 3  
Π1-3Β10 Παιδιατρική 2 3