Ε' Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-5010 Κλινική Εκπαίδευση στην Αναπνευστική και Καρδιαγγειακή Φυσικοθεραπεία ΜΕ 9 10  
Π1-5020 Φυσικοθεραπεία σε Νευρολογικές Παθήσεις Παιδιών ΜΕ 5 7  
Π1-5030 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία σε Παθήσεις ΜΕ 5 6  
Π1-5040 Θεραπευτικές Τεχνικές Κινητοποίησης ΜΕ 5 6