Ανατομία Ι

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-1010

Εξάμηνο:

Α’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Παπαδοπούλου Μαριάννα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος:

 • Θα κατέχουν βασικές γνώσεις δομής και λειτουργίας των κυττάρων.
 • Θα αναγνωρίζουν την τοπογραφία, μορφολογία και αδρής υφή των ιστών, οργάνων και συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού (μυοσκελετικό σύστημα, καρδιαγγειακό σύστημα).
 • Θα γνωρίζουν τους βασικούς μηχανισμούς λειτουργίας των ανατομικών δομών και τον τρόπο που η κάθε λειτουργία εξυπηρετείται από τη συγκεκριμένη δομή.
 • Θα μπορούν να περιγράψουν τη συνέργεια ανατομικών δομών για επιτέλεση κοινής λειτουργίας (κίνηση).
 • Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την αποκτηθείσα γνώση προκειμένου να εμβαθύνουν στο κλινικό πρόβλημα και να σχεδιάζουν την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση με ασφάλεια για τον ασθενή.
 • Θα είναι σε θέση να συμμετέχουν σε διεπιστημονικές ομάδες εργασίας για την ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων του ασθενή.
 • Θα είναι εξοικειωμένοι με τους μηχανισμούς αναζήτησης νέας επιστημονικής γνώσης, αξιολόγησης της νέας πληροφορίας και εφαρμογής καινοτόμων θεραπευτικών μεθόδων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία-συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Μεθοδολογία μελέτης ανατομικής ανθρώπου
 2. Κύτταρο. Δομή και λειτουργία
 3. Ιστοί: επιθηλιακός, οστίτης, μυϊκός, νευρικός
 4. Αναλυτική περιγραφή μυοσκελετικών στοιχείων (οστά, αρθρώσεις, σύνδεσμοι, μυς) ανά ανατομική περιοχή και λειτουργική συσχέτιση αυτών
 • Άνω άκρο: ωμική ζώνη, βραχίονας, πήχης, άκρα χείρα
 • Κάτω Άκρο: λεκάνη, μηρός, κνήμη, άκρος πους
 • Κοιλία
 • Θώρακας
 • Ράχη
 • Λαιμός
 • Κεφαλή
 • Πύελος και περίνεο

      5. Συνοπτική περιγραφή καρδιάς και κύριων αγγειακών στελεχών (αρτηρίες, φλέβες, λεμφαγγεία)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Platzer W, Fritsch H, Kohnel W, Kahle W, Frotscher M. Εγχειρίδιο Περιγραφικής Ανατομικής. 3η βελτιωμένη έκδοση.Nicosia: Broken Hill Publishers LTD, 2011.
Moore K, Dalley A, Agur A. Κλινική Ανατομία. 3η έκδοση. Nicosia: Broken Hill Publishers LTD, 2016.
Snell R. Clinical anatomy by regions. 9th Edition. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business, 2012.
Paulsen F and Waschke J. Sobotta. Atlas of Human Anatomy, Volume 1, 15th Edition. Urban and Fischer, 2013.
Faiz O, Moffat D. Anatomy at a Glance. Oxford: Blackwell Science, 2002.
Hansen J. Netter’s Anatomy Coloring Book. 2nd Edition, Philadelphia, Saunders Elsevier, 2014.
Netter HF. Atlas of Human Anatomy. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης, 2004.
Netter HF. Hansen TJ, Benninger B, et al. Atlas of Human Anatomy. MO: Saunders, 2010.