Φαρμακολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6Β10

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να γνωρίζει την φαρμακευτική ουσία η οποία έχει ένδειξη να χορηγηθεί ανάλογα με την πάθηση και την κλινική κατάσταση του ασθενούς, όπως και να είναι σε θέση να γνωρίζει και τους τρόπους αντιμετώπισης τυχόν επιπλοκών σε συνάρτηση με τις παρεκκλίσεις που θα εμφανιστούν στους αντίστοιχους φυσιολογικούς μηχανισμούς.

 

Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη Εργασία
  • Ομαδική Εργασία
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού: Μυοσκελετικό, Νευρικό, Κυκλοφορικό, Αναπνευστικό, Ουροποιητικό και Γεννητικό, Πεπτικό, Αίμα, Ενδοκρινείς αδένες. Αναφορικά με την διδασκαλία του κάθε συστήματος προηγείται αρχικά μία σύντομη, πλήν όμως ακριβής περιγραφή, των μηχανισμών της Φυσιολογίας του κάθε συστήματος, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητη γνώση για την κατανόηση της απορρόφησης, της δράσης, της απέκκρισης και της αλληλεπίδρασης με άλλες ταυτόχρονα χορηγούμενες φαρμακευτικές ουσίες.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Greenstein B.Trounce’s Κλινική φαρμακολογία για νοσηλευτές. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ, 2007.
Netter Άτλας Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Φαρμακολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδη, 2008.
Page C, Curtis M, Sutter M, Walker M, Hoffman B. Φαρμακολογία. Αθήνα:Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδη, 2008.
Simonsen T, Aarbakke J, Kay I, Coleman I, Sinott P, Lysaa R. Νοσηλευτική Φαρμακολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδη, 2009.