ΟΜΕΑ

Η Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη ΔΕΠ:

 

 

 

Γεωργούδης Γεώργιος

Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

GRAMMATOPOULOU

Γραμματοπούλου Ειρήνη

Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παπαθανασίου Γεώργιος

Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μπακαλίδου Δάφνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

PAPANDREOU MARIA

Παπανδρέου Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής