Κατατακτήριες εξετάσεις

Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 να στείλουν  ταχυδρομικά  για την εγγραφή τους από 10.02.2022  έως 16.02.2022 προσκομίζοντας

  • Αίτηση 1ης εγγραφής
  • Υπεύθυνη Δήλωση
  • φωτοτυπία  ταυτότητας 
  • 1 φωτογραφία

Όσοι επιθυμούν απαλλαγή από μαθήματα από το Τμήμα προέλευσης τους θα αποστείλουν αίτηση, αναλυτική βαθμολογία και το περίγραμμα των μαθημάτων σφραγισμένο από το Τμήμα προέλευσης.

Αιτήσεις απαλλαγών δεν θα γίνουν δεκτές σε μεταγενέστερο διάστημα. ...

Περισσότερα

Στον επισυναπτόμενο Πίνακα εμπεριέχονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων προς κατάταξη στο Τμήμα του ακαδ. έτους 2021-22 ανά εξεταζόμενο μάθημα, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου των αιτήσεων τους.
Τα ονόματα των υποψηφίων που τελικά θα καταταχθούν θα ανακοινωθούν μετά την σχετική έγκριση απο τη Συνέλευση του Τμήματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 2021 2022

Η Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων, κατά τη συνεδρίαση της στις 25/11/2021, απέρριψε τις παρακάτω αιτήσεις υποψηφίων και συνεπώς δεν μπορούν να συμμετέχουν:

1.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 101005/10.11.2021

2.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 102160/12.11.2021

3.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 102148/12.11.2021.

4.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 100320/09.11.2021

5.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. ...

Περισσότερα