Κατατακτήριες εξετάσεις

Η Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων, κατά τη συνεδρίαση της στις 25/11/2021, απέρριψε τις παρακάτω αιτήσεις υποψηφίων και συνεπώς δεν μπορούν να συμμετέχουν:

1.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 101005/10.11.2021

2.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 102160/12.11.2021

3.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 102148/12.11.2021.

4.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 100320/09.11.2021

5.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. ...

Περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2021/2022.

Η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας & ...

Περισσότερα

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2020-21 που είχαν αναβληθεί λόγω πανδημίας θα πραγματοποιηθούν στις 25 & 27/5/2021, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.    

Επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την διαδικασία τόσο της προσέλευσης των υποψηφίων, όσο και των εξετάσεων.

Οι αιτήσεις με τους ακόλουθους αριθμός πρωτοκόλλου απορρίφθηκαν από την Επιτροπή Κατατάξεων για τυπικούς λόγους και οι υποψήφιοι δεν δύναται να συμμετέχουν στις εξετάσεις :

 92904/13.11.2020 ...

Περισσότερα

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 να προσέλθουν για την εγγραφή τους από 22.01.2020   ημέρες   Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή και ώρα 11.00-13.00  έως 14.02.2020προσκομίζοντας

 

  • φωτοτυπία  ταυτότητας 
  • 1 φωτογραφία

 

Όσοι επιθυμούν απαλλαγή από μαθήματα από το Τμήμα προέλευσης τους θα προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία και το περίγραμμα των μαθημάτων σφραγισμένο από το Τμήμα προέλευσης.

  ...

Περισσότερα