Κατατακτήριες εξετάσεις

Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 να στείλουν  ταχυδρομικά  για την εγγραφή τους από 10.02.2022  έως 16.02.2022 προσκομίζοντας

  • Αίτηση 1ης εγγραφής
  • Υπεύθυνη Δήλωση
  • φωτοτυπία  ταυτότητας 
  • 1 φωτογραφία

Όσοι επιθυμούν απαλλαγή από μαθήματα από το Τμήμα προέλευσης τους θα αποστείλουν αίτηση, αναλυτική βαθμολογία και το περίγραμμα των μαθημάτων σφραγισμένο από το Τμήμα προέλευσης.

Αιτήσεις απαλλαγών δεν θα γίνουν δεκτές σε μεταγενέστερο διάστημα. ...

Περισσότερα

Στον επισυναπτόμενο Πίνακα εμπεριέχονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων προς κατάταξη στο Τμήμα του ακαδ. έτους 2021-22 ανά εξεταζόμενο μάθημα, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου των αιτήσεων τους.
Τα ονόματα των υποψηφίων που τελικά θα καταταχθούν θα ανακοινωθούν μετά την σχετική έγκριση απο τη Συνέλευση του Τμήματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 2021 2022

Η Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων, κατά τη συνεδρίαση της στις 25/11/2021, απέρριψε τις παρακάτω αιτήσεις υποψηφίων και συνεπώς δεν μπορούν να συμμετέχουν:

1.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 101005/10.11.2021

2.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 102160/12.11.2021

3.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 102148/12.11.2021.

4.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 100320/09.11.2021

5.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. ...

Περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2021/2022.

Η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας & ...

Περισσότερα