Χρυσάγης Νικόλαος

qode interactive strata

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

nchrisagis@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Αγ. Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 9.00-11.00 Πέμπτη: 10.00-12.00