Απονομής Αιγίδας Τμήματος

Η Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων για απονομή Αιγίδας του Τμήματος αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη ΔΕΠ:

 

Papadopoulou

Παπαδοπούλου Μαριάννα

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

PAPANDREOU MARIA

Παπανδρέου Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πέττα

Πέττα Γεωργία

Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής