Αθλητική Φυσικοθεραπεία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6040

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6


Καθηγητές Μαθήματος

Παπανδρέου Μαρία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας:

 • Θα έχουν αποκτήσει γνώση για την επιστήμη της αθλητικής φυσικοθεραπείας
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν την πρόληψη των κακώσεων και τους προδιαθεσικούς παράγοντες πρόκλησης τους
 • Θα μπορούν να κατανοούν, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις μεθόδους αξιολόγησης και λειτουργικής αποκατάστασης των αθλητικών κακώσεων καθώς, και γενικότερα προβλήματα υγείας από την έκθεση των αθλητών σε ειδικές και εξωτερικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες
 • Θα είναι σε θέση να συγκεντρώνουν, να ερμηνεύουν και να συνθέτουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης του τραυματισμένου αθλητή σε σχέση με το είδος του αθλήματός του, την προπονητική περίοδο, τις εξωτερικές συνθήκες τις ιδιαιτερότητες της υγείας, της ηλικίας και του φύλου διαμέσου του κλινικού συλλογισμού
 • Θα είναι ικανοί να προσδιορίζουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σε σχέση με την πρόληψη, φ/θ και λειτουργική αποκατάσταση των αθλητικών τραυματισμών
 • Θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή με επάρκεια των ειδικών αθλητικών παρεμβάσεων με στόχο την πρόληψη και το είδος της βιοενέργειας του αθλήματος.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης, παρέμβασης, πρόληψης και εφαρμογής της λειτουργικής αποκατάστασης στον τραυματισμένο αθλητή

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία: α) Ιδιαιτερότητες των αθλητικών τραυματισμών, β) εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες, γ) επιδημιολογία των αθλητικών τραυματισμών, δ) αρχές πρόληψης των αθλητικών τραυματισμών, ε) ασκησιογενείς επιπλοκές.
 2. Αρχές και κριτήρια της λειτουργικής αξιολόγησης των αθλητικών κακώσεων και αγωνιστικές περίοδοι : α) λειτουργικές δοκιμασίες, β) ειδικές φόρμες αξιολόγησης και νέες τεχνολογίες (ισοκίνηση, διαγνωστικός υπέρηχος, EMG,κα), γ) αξιολόγηση κινητικού ελέγχου και αθλητική επίδοση.
 3. Πρόληψη και μηχανισμός επούλωσης των αθλητικών κακώσεων: μηχανισμός κάκωσης και βιομηχανική των αθλητικών τραυματισμών σε σχέση με το είδος της αθλητικής δραστηριότητας, α) την αθλητική περίοδο, β) τη συσχέτιση των βιολογικών υλικών, γ) τα προβλήματα υγείας, δ) το φύλο και ε) την ηλικία. Προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας στα πιο διαδεδομένα
  αθλήματα.
 4. Ψυχολογική προσέγγιση των αθλητικών τραυματισμών και πρώτες βοήθειες:α) αρχές πρώτων βοηθειών σε τραυματισμένους αθλητές, β) επίδραση της κρυοθεραπείας, γ) μέθοδοι προσέγγισης του άγχους διαμέσου της νοητικής προπόνησης και αποκατάστασης των αθλητικών τραυματισμών. Κλινική εφαρμογή και περιγραφή αθλητικών δραστηριοτήτων στα πιο διαδεδομένα
  αθλήματα.
 5. Μυοτενόντιοι τραυματισμοί. α) Αιτίες πρόκλησης μυϊκών θλάσεων, κράμπες, σύνδρομο περιτονίας, β) αιτίες πρόκλησης τενόντιων τραυματισμών, γ) αρχές φ/θ και εφαρμογή λειτουργικής αξιολόγησης και αποκατάστασης σε σχέση με
  το βιοενεργητικό είδος και τη βιομηχανική του αθλήματος. Κλινική εφαρμογή και περιγραφή αθλητικών δραστηριοτήτων στα πιο διαδεδομένα αθλήματα.
 6. Σύνδρομα καταπόνησης-υπέρχρησης αθλητών και κακώσεις από εξωτερικούς αθλητικούς παράγοντες. α) Αιτίες πρόκλησης, β) κακώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, γ) αρχές φ/θ και εφαρμογή λειτουργικής αξιολόγησης και αποκατάστασης. Κλινική εφαρμογή και περιγραφή αθλητικών δραστηριοτήτων στα πιο διαδεδομένα αθλήματα.
 7. Σπονδυλική στήλη (ΣΣ) και κακώσεις σε αθλητές. α) Χρόνιος πόνος αυχενικής και οσφυϊκής μοίρας ΣΣ, κινητικές αλυσίδες, λεκάνη και σύνδρομα περιτονίας, β) αρχές πρόληψης, φ/θ και εφαρμογή λειτουργικής αξιολόγησης και αποκατάστασης. Κλινική εφαρμογή και περιγραφή αθλητικών δραστηριοτήτων στα πιο διαδεδομένα αθλήματα.
 8. Ωμική ζώνη και κακώσεις σε αθλητές. α) Σύνδρομα πρόσκρουσης- στροφέων μυών και τενοντίτιδες στον ώμος του κολυμβητή, του ρίπτη, του αθλητή της ενόργανης και ρυθμικής γυμναστική κλπ, β) αρχές φ/θ και εφαρμογή λειτουργικής αξιολόγησης και αποκατάστασης. Κλινική εφαρμογή και περιγραφή αθλητικών δραστηριοτήτων στα πιο διαδεδομένα αθλήματα.
 9. Αγκώνας – Άκρα χείρα και κακώσεις σε αθλητές. α) Σύνδρομα υπέρχρησης, ορογόνων θυλάκων, αγκώνας του τενίστα, γκόλφερ, χέρι του παλαιστή, του σκιέρ, του ποδηλάτη κλπ, β) αρχές φ/θ και εφαρμογή αξιολόγησης και λειτουργικής αποκατάστασης. Κλινική εφαρμογή και περιγραφή αθλητικών δραστηριοτήτων στα πιο διαδεδομένα αθλήματα.
 10. Γόνατο και κακώσεις σε αθλητές. α) Κακώσεις μηνίσκων, β) συνδεσμικές κακώσεις- πρόσθιος χιαστός, πλάγιοι σύνδεσμοι, γ) επιγονατιδομηριαία άρθρωση και αποκλίσεις επιγονατίδας, δ) ορογόνοι θύλακες, ε) τενοντίτιδα επιγονατιδικού συνδέσμου, λαγονοκνημιαία ταινεία, ιγνυακός μυς, στ) αρχές φ/θ και εφαρμογή αξιολόγησης και λειτουργικής αποκατάστασης. Κλινική εφαρμογή και περιγραφή αθλητικών δραστηριοτήτων στα πιο διαδεδομένα αθλήματα.
 11. Άκρο πόδι και κακώσεις σε αθλητές. α) Διαστρέμματα, β) ρήξεις συνδέσμων, γ) βιομηχανικές διαταραχές και αποκλίσεις αξόνων του αρθρικού συστήματος άκρου ποδιού, γ) τενοντίτιδα αχίλλειου, δ) αρχές φ/θ και εφαρμογή αξιολόγησης και λειτουργικής αποκατάστασης. Κλινική εφαρμογή και περιγραφή αθλητικών δραστηριοτήτων στα πιο διαδεδομένα αθλήματα.
 12. Ορθωτικά και τεχνικές αθλητικής περίδεσης. Κλινική εφαρμογή ορθωτικών και περιγραφή αθλητικής περίδεσης αθλητικών δραστηριοτήτων στα πιο διαδεδομένα αθλήματα.
 13. Ντόπινγκ και εργογόνα βοηθήματα στον αθλητισμό.
 14. Κλινικός συλλογισμός και σχεδιασμός προγραμμάτων φ/θ- λειτουργικής αποκατάστασης (Ι). α) Τεχνικές προπόνησης με άσκηση αντίστασης, β) ανοικτές και κλειστές βιοκινητικές αλυσίδες, γ) τεχνικές νευρομυϊκής αποκατάστασης και κινητικός έλεγχος, δ) ασκήσεις κεντρικού σημείου σώματος, ε) αθλητισμός και διαχείριση περιτονιών. Μελέτη περιπτώσεων.
 15. Κλινικός συλλογισμός και σχεδιασμός προγραμμάτων φ/θ- λειτουργικής αποκατάστασης (ΙΙ) προτεινόμενα της American College of Sports Medicine (ACSM). Μελέτη περιπτώσεων.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Anderson M, Hall S. Sports Injuty Management. USA: William & Wilkinks.1995.
Arnheim D. Modern principles of athletic training. USA: C.V. Mosby Co., 1992.
Bloomfield J, Fricker P, Fitch K. Textbook of Science and Medicine in Sport. Australia: Blackwell Scientific Publication, 1992.
Brotzman Β and Wilk KE. Clinical Orthopaedic Rehabilitation. USA: C.V. Mosby Co., 2003.
Cox R. Sport Psychology. USA: Brown Benchmark Publication, 1994.
Hutson M. Sports Injuries. Recognition and Management. Oxford Medical Publications, 1990.
Flegel M. Sport First Aid. Champaign, Ill: Leisure Press, 1992.
Kibler W. The Sport Preparation Fitness Examination. Champaign, Ill: Human Kinetics Books, 1990.
Φουσέκης Κ. Εφαρμοσμένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα, 2015.
Lephart S, Fu F. Proprioception and Neuromuscular Control in Joint Stability. Champaign, Ill: Human Kinetics, 2000.
Kibler W, Herring S, Press J. Functional Rehabilitation of Sports and Musculoskeletal Injuries. USA: An Aspen Publication, 1998.
Mcdonald R. Taping Techniques. Principles and Practice. Oxford: Butteworth Heinemann, 1994.
Norris C. Sports Injuries. Diagnosis, Management for Physioterapists. Oxford: Butteworth Heinemann, 1994.
Peterson L, Renstrom P. Sports Injuries. Their prevention and treatment. London: Martin Dunitz, 2001.
Perrin D. Isokinetic exercise and assessment. USA: Human Kinetics, 1997.
Prentice WΕ. Τεχνικές Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, 2007.
Reilly T, Secher N, Snell P, Williams C. Physiology of Sports. USA: E. & F. N. Spon. 1990.
Starkley C. Therapeutic Modalities for Athletic Trainers. F.A. Philadelhia: Davis Company, 1993.
Taylor P, Taylor D. Conquering Athletic Injuries. Champaign. Ill, Leisure Press, 1988.
Whiting W, Zernicke R. Biomechanics of Musculoskeletal Injury. USA: Human Kinetics. 1998.
Αστέριος Δεληγιάννης. Ιατρική της άθλησης. Universtiy Studio Press. Third edition, 2016.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of Orthopaedics and Sports Physical therapy (JOSPT)
Medicine and Sports in Exercise Science
Journal of Sports Rehabilitation
Sports Management
Sports and Exercise Psychology
Sports Sciences
Journal of Sports Science and Medicine
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness