Κατανομή μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ σε Τομείς

ΤΟΜΕΑΣ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ-ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γ. Γιόφτσος, Καθηγητής
Γ. Παπαθανασίου, Καθηγητής
Γ. Γεωργούδης, Καθηγητής
Ε. Ζέρβα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γ. Κουμαντάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Δ. Στασινόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Δ. Μακρυγιάννη, Λέκτορας Εφαρμογών

 

Διευθυντής
Γ. Κουμαντάκης, Επίκουρος Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ Β

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Β. Σακελλάρη, Καθηγήτρια
Δ. Μπακαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μ. Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Α. Κομπότη, Λέκτορας Εφαρμογών
Μ. Στάμου, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Ν. Χρυσάγης, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

 

Διευθύντρια
Μ. Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

ΤΟΜΕΑΣ Γ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ε. Γραμματοπούλου, Καθηγήτρια
Μ. Παπανδρέου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μ.Μουτζούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γ. Πέττα, Λέκτορας Εφαρμογών

 

Διευθύντρια
Ε. Γραμματοπούλου, Καθηγήτρια