Ορθοπαιδική

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-2050

Εξάμηνο:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια:

 • Θα έχουν αποκτήσει γνώση των κύριων σημείων και συμπτωμάτων μιας κάκωσης του μυοσκελετικού και να την αναγνωρίζουν σε διάφορες απεικονιστικές μεθόδους
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τα κύρια σημεία και συμπτώματα μιας πάθησης του μυοσκελετικού, αλλά και των πιθανών άλλων συστημάτων που εμπλέκονται στην δεδομένη πάθηση
 • Θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν σωστές τεχνικές κλινικής εξέτασης και αξιολόγησης του πάσχοντος και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των νοσημάτων
 • Θα είναι ικανοί να συμμετέχουν σε μια διαφορική διάγνωση
 • Να γνωρίζουν τις θεραπευτικές επιλογές για κάθε πάθηση/κάκωση του μυοσκελετικού.
 • Θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες να συμμετέχουν στην αποκατάσταση του ασθενή σε μια νοσηλευτική μονάδα.
 • Θα έχουν αποκτήσει γνώση των κυρίων θεραπευτικών πρωτόκολλων που εφαρμόζονται σε μυοσκελετικές διαταραχές, για πρόληψη και αντιμετώπιση (συντηρητική ή χειρουργική)

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή – Μυοσκελετικό. (Ανατομία – Παθολογία – Κινησιολογία)
 2. Γενετικά και συγγενή νοσήματα
 3. Μεταβολικά νοσήματα
 4. Φλεγμονές στην Ορθοπαιδική
 5. Φλεγμονώδεις παθήσεις
 6. Οστεονεκρώσεις
 7. Οστεοαρθρίτιδα
 8. Νευρομυϊκές παθήσεις
 9. Περιφερικές νευροπάθειες
 10. Σύνδρομα διαμερισμάτων
 11. Κατάγματα
 12. Επώδυνα σύνδρομα σπονδυλικής στήλης
 13. Κακώσεις σπονδυλικής στήλης
 14. Επώδυνα σύνδρομα άνω άκρου
 15. Κακώσεις άνω άκρου
 16. Επώδυνα σύνδρομα κάτω άκρου
 17. Κακώσεις κάτω άκρου
 18. Νεοπλάσματα στην ορθοπαιδική
 19. Παρουσίαση περιστατικών παθήσεων του μυοσκελετικού, προσομοίωση διάγνωσης,
  κλινική εξέταση πάσχοντος, διαγνωστικά εργαλεία και τρόποι αντιμετώπισης

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Καμμάς Α. Εισαγωγή στην Ορθοπεδική. Αθήνα: Εκδόσεις Α. Καμμάς, 1999.
Συμεωνίδης Π. Ορθοπεδική. Κακώσεις και Παθήσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999.
Χαρτοφυλακίδης Γ. Θέματα Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε, 1990.
Appley AG. Solomon L. Σύγχρονη Ορθοπεδική και Τραυματολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2007.
Brotzman S. Wilk E. Kevin. Ορθοπαιδική Αποκατάσταση στην Κλινική Πράξη. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, 2007.
Evans CR. Instant Access to Orthopedic Physical Assessment. ΜΟ:Mosby, 2009. 7. Fu HF. Master techniques in orthopaedic Surgery: Sports Medicine. NY: Lippincott Williams & Wilkins, 2010.
Huvos A. Bone tumors. Diagnosis, Treatment, Prognosis. Saunders, 1990.
Leversedge JF, Boyer IM, Goldfarb AC. A Pocketbook Manual of Hand and Upper Extremity Anatomy: Primus Manus. NY: Lippincott Williams & Wilkins, 2010.
Magee JD. Orthopedic Physical Assessment. Saunders, 2007.
McRae R. Clinical Orthopaedic Examination. Αθήνα: Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις, 2010.
Norkin C, White DJ. Measurement of Joint Motion: A Guide to Goniometry. Davis Company, 2009.
Russell Stephen. Κλινική εκτίμηση της βλάβης των περιφερικών νεύρων. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, 2010.
Thompson CJ. Netter’s Concise Orthopaedic Anatomy. Saunders, 2009.
Weinstein SL, Buckwalter JA. Turek’s Orthopaedics. Principles and their application. JB. Lippincott, 2005.
Wiss D. Master Techniques in Orthopaedic Surgery: Fractures, NY: Lippincott Williams & Wilkins, 201