Πρακτικής Άσκησης

Η Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη ΔΕΠ:

 

 

 

Πέττα

Πέττα Γεωργία

Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Στασινόπουλος Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μακρυγιάννη Δωροθέα

Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής