Κλινική Διαιτολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-7Β10

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Παπανδρέου Μαρία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Κλινικής Διαιτολογίας:

 • Θα έχουν αποκτήσει γνώση για την επιστήμη της διατροφής
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τις ενεργειακές δαπάνες του μεταβολισμού
 • Θα μπορούν να κατανοούν, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις μεθόδους αξιολόγησης του ενεργειακού μεταβολισμού
 • Θα είναι σε θέση να συγκεντρώνουν, ερμηνεύουν και να συνθέτουν τα αποτελέσματα της διατροφικής αξιολόγησης σε σχέση με τα προβλήματα υγείας και τη συμμετοχή των ειδικών πληθυσμών στην άσκηση
 • Θα είναι ικανοί να προσδιορίζουν διαμέσου του κλινικού συλλογισμού διατροφικούς βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σε σχέση με την άσκηση και την ακινητοποίηση

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση των διατροφικών αναγκών του ανθρωπίνου σώματος σε σχέση με τα προβλήματα υγείας κατά την άσκηση

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στο μάθημα της Κλινικής Διατολογίας Υγείας και της συσχέτιση της με την Διατροφή και την Υγεία. Ιστορική αναδρομή της θεωρητικής βάσης της Διατροφής σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες του ανθρώπινου είδους.
 2. Η ανταπόκριση της διατροφής στα φυσιολογικά συστήματα του ανθρωπίνου σώματος για την προαγωγή της υγείας και σε σχέση με την άσκηση.
 3. Ενεργειακή δαπάνη (kcal- θερμίδες), ενεργειακά συστήματα και μεταβολισμός κατά την ηρεμία και την άσκηση.
 4. Διατροφή και υδατάνθρακες.
 5. Διατροφή και πρωτεΐνες. Διατροφή και λίπος
 6. Κατηγορίες διατροφικών συστατικών. Νερό και ηλεκτρολύτες. Βιταμίνες και σωματική απόδοση.
 7. Συστήματα αξιολόγησης διατροφής.
 8. Σύσταση βάρους σώματος και μέθοδοι αξιολόγησης (μέθοδοι λιπομέτρησης).
 9. Κλινική διαιτολογία και προβλήματα υγείας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού: ασκησιογενές άσθμα Κλινική διαιτολογία και προβλήματα υγείας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού: παχυσαρκία – επίτευξη ιδανικού βάρους.
 10. Κλινική διαιτολογία και προβλήματα υγείας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού: καρδιαγγειακά προβλήματα
 11. Κλινική διαιτολογία και προβλήματα υγείας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού: σακχαρώδης διαβήτης
 12. Κλινική διαιτολογία και προβλήματα υγείας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού: ορμονικά προβλήματα
 13. Κλινική διαιτολογία και προβλήματα υγείας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού: προβλήματα μυών και αρθρώσεων
 14. Kλινικός συλλογισμός και διατροφικές προσαρμογές κατά την άσκηση και την ακινητοποίηση. Καθορισμός προγραμμάτων άσκησης και πρόληψης σε σχέση με τη διατροφή- οδηγίες της ACSM (American College of Sports Medicine).

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

American College of Sports Medicine. ACSM’s Introduction to Exercise Science. 1st Edition. USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
American College of Sports Medicine. ACSM’s exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. 3rd Edition. Champagne, IL: Human Kinetics, 2009.
American College of Sports Medicine. ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. Baltimore: Lippincot Williams & Wilkins, 2006.
Astrand PO, Rodahl K, Dahl HA, et al. Textbook of work physiology. Physiological basis of Exercise. Champagne, IL: Human Kinetics, 4th Edition, 2003.
Balch A. Phyllis. Prescription for Nutritional Healing. 5th Edition. AVERY, USA, 2010.
Ehrman JK, Gordon P, Paul SV, Steven J. Keteyian. Clinical Exercise Physiology. 3rd Edition. IL: Human Kinetics, 2013.
Mcardle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise physiology: energy, nutrition, and human performance. 7th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2009.
Melvin WH. Nutrition for fitness and sport. 4th Edition. Chicago: William C Brown Pub, 1995.
Powers S, Howley E. Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance. 8th Edition. USA: McGraw-Hill Humanities, 2011.
Raven P, Wasserman D, Squires W, Murray T. Φυσιολογία της άσκησης. Μια ολιστική προσέγγιση. Αθήνα. Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος, 2016.
Αστέριος Δεληγιάννης. Ιατρική της άθλησης. Universtiy Studio Press. Third edition, 2016.
Powers KS, Howley TE. Φυσιολογία της άσκησης. Θεωρία και εφαρμογές ευρωστίας και απόδοσης. Broken Hill, 2018.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Nutrition
Nutrition Research
Nutrition Research Reviews
Obesity
Nutritional Neuroscience
Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases