Ιστορία και Φυσιογνωμία Τμήματος

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι αυτοτελές και αυτοδύναμο τμήμα που ιδρύθηκε ως Πανεπιστημιακό το 2018 με το Ν. 4521/2008. Είναι καθολικός διάδοχος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας που αποτελούσε τη μετεξέλιξη από ΚΑΤΕΕ, και προγενέστερα από ΚΑΤΕΕ της πρώτης Σχολής φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα, «Βασιλέας Παύλος» που ιδρύθηκε το 1958. Συνεπώς ενσωματώνει μια μακροχρόνια εκπαιδευτική εμπειρία και προσφορά στην φυσικοθεραπευτική εκπαίδευση της χώρας.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας αποτελεί το πλέον υψηλόβαθμο Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ειδικότερα, με βάση τα επίσημα στοιχεία των τελευταίων ετών, η βάση εισαγωγής (μόρια) στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ήταν:
i. Έτος 2018: 17.023
ii. Έτος 2019: 16.222
iii. Έτος 2020: 15.025
iv. Έτος 2021: 16.301

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών είναι εναρμονισμένα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy – WCPT), σύμφωνα με την οποία, η Φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα ώστε να καταφέρουν να αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να αποκαταστήσουν τη μέγιστη δύναμη και λειτουργική ικανότητα κατά την διάρκεια της ζωής τους.

To επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, μέσω της WCPT ανήκει στην World Health Professions Alliance (WHPA), συμμετέχει ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας όπως οι ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι και οι νοσηλευτές και ανήκει στα «νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα» όπως οι ιατροί, νοσηλεύτριες, οδοντίατροι, μαίες, χειρουργοί κτηνίατροι, φαρμακοποιοί και αρχιτέκτονες.

 

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας λειτουργούν: