Παπανδρέου Μαρία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mpapand@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Κ6.05

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα: 12.00-14.00, Τρίτη: 10.00-11.00