Σακελλάρη Βασιλική

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vsakellari@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

K6.030

Ώρες Γραφείου

Τρίτη: 13.00-15.00, Πέμπτη: 12.00-15.00