Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-7010 Κλινική Εκπαίδευση στη Νευρολογική Φυσικοθεραπεία ΜΕ 11 10  
Π1-7020 Φυσικοθεραπεία στη Γηριατρική ΜΕ 3 6  
Π1-7030 ΦΘ σε Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες ΜΕ 3 6  
Π1-7040 Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα ΜΕΥ 3 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-7Α10 Διαγνωστική Απεικόνιση 2 3  
Π1-7Β10 Κλινική Διαιτολογία 2 3