Ανατομία ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-2010

Εξάμηνο:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Παπαδοπούλου Μαριάννα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος:

 • Θα γνωρίζουν τη στοιχειώδη δομή του νευρικού κυττάρου και την λειτουργική σημασία αυτής.
 • Θα αναγνωρίζουν τις ανατομικές, εξελικτικές και λειτουργικοανατομικές διαιρέσεις του νευρικού συστήματος (σωματικό-φυτικό νευρικό σύστημα, κεντρικό-περιφερικό νευρικό σύστημα, πρόσθιος-οπίσθιος εγκέφαλος)
 • Θα γνωρίζουν την αναλυτική περιγραφή των δομών που απαρτίζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα: τελικός εγκέφαλος (ημισφαίρια και βασικά γάγγλια), διάμεσος εγκέφαλος, μέσος εγκέφαλος, παρεγκεφαλίδα, ρομβοειδής εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός.
 • Θα αναγνωρίζουν τα διακριτά λειτουργικά συστήματα και τις δομές που τααπαρτίζουν και τις συνδέσεις αυτών (κινητικό-αισθητικό – μεταιχμιακό σύστημα).
 • Θα γνωρίζουν τη δομή του περιφερικού νευρικού συστήματος, τις μυϊκές ομάδες στις οποίες διανέμονται τα περιφερικά νεύρα και τις κινήσεις που εξυπηρετούν.
 • Θα γνωρίζουν την αδρή περιγραφή των μερών που απαρτίζουν το αναπνευστικό, ουροποιητικό, γαστρεντερικό και ενδοκρινικό σύστημα.
 • Θα γνωρίζουν την αδρή περιγραφή αισθητήριων οργάνων.
 • Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την αποκτηθείσα γνώση προκειμένου να εμβαθύνουν στο κλινικό πρόβλημα και να σχεδιάζουν την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση με ασφάλεια για τον ασθενή.
 • Θα είναι σε θέση να συμμετέχουν σε διεπιστημονικές ομάδες εργασίας για την ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων του ασθενή.
 • Θα είναι εξοικειωμένοι με τους μηχανισμούς αναζήτησης νέας επιστημονικής γνώσης, αξιολόγησης της νέας πληροφορίας και εφαρμογής καινοτόμων θεραπευτικών μεθόδων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία-συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Δομή και λειτουργία νευρικού κυττάρου-νευρογλοιακού κυττάρου
 2. Εξέλιξη νευρικού συστήματος
 3. Μήνιγγες, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, κοιλίες του εγκεφάλου.
 4. Αγγείωση εγκεφάλου (αρτηρίες και φλέβες)
 5. Τελικός εγκέφαλος: ημισφαίρια, βασικά γάγγλια
 6. Διάμεσος εγκέφαλος: ραχιαίος θάλαμος, επιθάλαμος, υποθάλαμος, υποθαλάμια χώρα
 7. Παρεγκεφαλίδα
 8. Στέλεχος: μέσος εγκέφαλος, γέφυρα, προμήκης και εγκεφαλικές συζυγίες
 9. Νωτιαίος μυελός
 10. Περιφερικό νευρικό σύστημα
 11. Αυτόνομο νευρικό σύστημα
 12.  Λειτουργικά συστήματα (πυραμιδικό, εξωπυραμιδικό, γενική αισθητικότητα (επιπολής και εν τω βάθει)
 13. Αισθητήρια όργανα: οφθαλμός, αυτί.
 14.  Δομή μερών αναπνευστικού συστήματος (μύτη, λάρυγγας, τραχεία, βρόγχοι, πνεύμονες)
 15. Δομή μερών ουρογεννητικού συστήματος (νεφρός, ουρητήρας, κύστη, ουρήθρα, έσω και έξω γεννητικά όργανα)
 16.  Δομή μερών γαστρεντερικού συστήματος (στοματική κοιλότητα, φάρυγγας, οισοφάγος, στόμαχος, λεπτό και παχύ έντερο, ήπαρ, πάγκρεας, χοληδόχος κύστη)
 17. Δομή μερών ενδοκρινικού συστήματος (θυρεοειδής, παραθυρεοειδείς,
  επινεφρίδια, παγκρεατικά νησίδια, διάχυτο ενδοκρινικό σύστημα)
 18.  Δέρμα: στιβάδες και εξαρτήματα δέρματος

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Platzer W, Fritsch H, Kohnel W, Kahle W, Frotscher M. Εγχειρίδιο Περιγραφικής Ανατομικής. 3η βελτιωμένη έκδοση.Nicosia: Broken Hill Publishers LTD, 2011.
Moore K, Dalley A, Agur A. Κλινική Ανατομία. 3η έκδοση. Nicosia: Broken Hill Publishers LTD, 2016.
Snell R. Clinical anatomy by regions. 9th Edition. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business, 2012.
Paulsen F and Waschke J. Sobotta. Atlas of Human Anatomy, Volume 1, 15th Edition. Urban and Fischer, 2013.
Faiz O, Moffat D. Anatomy at a Glance. Oxford: Blackwell Science, 2002.
Hansen J. Netter’s Anatomy Coloring Book. 2nd Edition, Philadelphia, Saunders Elsevier, 2014.
Fisch A. Neuroanatomy. Draw it to know it. 2nd Edition. New York, Oxford University Press, 2012.
Netter HF. Atlas of Human Anatomy. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης, 2004.
Netter HF. Hansen TJ, Benninger B, et al. Atlas of Human Anatomy. MO: Saunders, 2010.