Β’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-2010 Ανατομία ΙΙ ΜΓΥ 3 5 Παπαδοπούλου Μαριάννα
Π1-2020 Κινησιολογία & Εμβιομηχανική ΙΙ ΜΕΥ 5 6 Γιόφτσος Γεώργιος
Π1-2030 Νευροφυσιολογία ΜΓΥ 3 4 Παπαδοπούλου Μαριάννα
Π1-2040 Παθοφυσιολογία ΜΓΥ 3 4  
Π1-2050 Ορθοπαιδική ΜΓΥ 3 5  
Π1-2060 Ηλεκτροφυσικά Μέσα στη Φυσικοθεραπεία ΜΕ 5 6 Στασινόπουλος Δημήτριος