Προπτυχιακές Σπουδές

Tο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι εναρμονισμένo με τα προγράμματα σπουδών των ευρωπαϊκών χωρών και τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy – WCPT).

 

Γενικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 47

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 42 με πτυχιακή εργασία – 43 με αντικατάσταση της πτυχιακής εργασίας από 2 μαθήματα επιλογής

Συνολικός αριθμός θεωρητικών ωρών/εβδομάδα: 121 (68,4%)
Συνολικός αριθμό εργαστηριακών ωρών/εβδομάδα: 56 (31,6%)
Σύνολο διδακτικών ωρών/εβδομάδα: 177

Αριθμός ωρών Πρακτικής Άσκησης: 40
Διάρκεια υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης: 4 μήνες

Οι διδακτικές μονάδες εξισώνονται με τα ECTS (1 ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας)

Συντελεστές βαρύτητας:

  • Πτυχιακή Εργασία: 2
  • Πρακτική Άσκηση: 2
  • Κλινική Εκπαίδευση στην Αναπνευστική και Καρδιοαγγειακή Φυσικοθεραπεία: 2
  • Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία: 2  
  • Κλινική Εκπαίδευση στη Νευρολογική Φυσικοθεραπεία: 2
  • Λοιπά μικτά μαθήματα εκτός των κλινικών: 1.5
  • Αμιγώς θεωρητικά μαθήματα: 1

Συνολικός φόρτος εργασίας: 7.200 ώρες

ECTS: 240 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ

Αντιστοιχίες μαθημάτων ΤΕΙ ΠΑΔΑ και ΠΑΔΑ ΤΕΙ

Κατανομή Μαθημάτων ΠΠΣ σε Τομείς

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών Αλυσίδες Μαθημάτων