Προπτυχιακές Σπουδές

Tο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι εναρμονισμένo με τα προγράμματα σπουδών των ευρωπαϊκών χωρών και τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy – WCPT).

 

Γενικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 47

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 42 με πτυχιακή εργασία – 43 με αντικατάσταση της πτυχιακής εργασίας από 2 μαθήματα επιλογής

Συνολικός αριθμός θεωρητικών ωρών/εβδομάδα: 121 (68,4%)
Συνολικός αριθμό εργαστηριακών ωρών/εβδομάδα: 56 (31,6%)
Σύνολο διδακτικών ωρών/εβδομάδα: 177

Αριθμός ωρών Πρακτικής Άσκησης: 40
Διάρκεια υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης: 4 μήνες

Οι διδακτικές μονάδες εξισώνονται με τα ECTS (1 ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας)

Συντελεστές βαρύτητας:

  • Πτυχιακή Εργασία: 2
  • Πρακτική Άσκηση: 2
  • Κλινική Εκπαίδευση στην Αναπνευστική και Καρδιοαγγειακή Φυσικοθεραπεία: 2
  • Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία: 2  
  • Κλινική Εκπαίδευση στη Νευρολογική Φυσικοθεραπεία: 2
  • Λοιπά μικτά μαθήματα εκτός των κλινικών: 1.5
  • Αμιγώς θεωρητικά μαθήματα: 1

Συνολικός φόρτος εργασίας: 7.200 ώρες

ECTS: 240 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ

Νέες Αντιστοιχίες μαθημάτων ΤΕΙ ΠΑΔΑ και ΠΑΔΑ ΤΕΙ

Κατανομή Μαθημάτων ΠΠΣ σε Τομείς

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών Αλυσίδες Μαθημάτων

 

Κριτήρια Πρακτικής ΕΣΠΑ για φοιτητές του ΠΑ.Δ.Α.

Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ χειμερινο 2018

Πρακτική Άσκηση

Κατάλογος Φορέων Πρακτικής ΕΣΠΑ Χειμερινό 2018 19

Κριτήρια Παρακτικής ΤΕΙ

Κατανομή Θέσεων