Προπτυχιακές Σπουδές

Tο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι εναρμονισμένo με τα προγράμματα σπουδών των ευρωπαϊκών χωρών και τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy – WCPT).

 

Γενικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 47

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 42 με πτυχιακή εργασία – 43 με αντικατάσταση της πτυχιακής εργασίας από τα 2 μαθήματα επιλογής του 8ου εξαμήνου

Συνολικός αριθμός θεωρητικών ωρών: 122 (71%)
Συνολικός αριθμό εργαστηριακών ωρών: 50 (29%)
Σύνολο διδακτικών ωρών: 172

Αριθμός ωρών Πρακτικής Άσκησης: 40
Διάρκεια υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης: 4 μήνες

Οι διδακτικές μονάδες εξισώνονται με τα ECTS (1 ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας)

Συντελεστές βαρύτητας:

  • Πτυχιακή Εργασία: 2
  • Πρακτική Άσκηση: 2
  • Κλινική Εκπαίδευση στην Αναπνευστική και Καρδιοαγγειακή Φυσικοθεραπεία: 2
  • Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία: 2  
  • Κλινική Εκπαίδευση στη Νευρολογική Φυσικοθεραπεία: 2
  • Λοιπά μικτά μαθήματα εκτός των κλινικών: 1.5
  • Λοιπά μαθήματα: 1

Συνολικός φόρτος εργασίας: 7.200 ώρες

ECTS: 240 

 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Νέες Αντιστοιχίες μαθημάτων ΤΕΙ ΠΑΔΑ και ΠΑΔΑ ΤΕΙ

Κατανομή Μαθημάτων ΠΠΣ σε Τομείς

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών Αλυσίδες Μαθημάτων

 

Κριτήρια Πρακτικής ΕΣΠΑ για φοιτητές του ΠΑ.Δ.Α.

Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ χειμερινο 2018

Πρακτική Άσκηση

Κατάλογος Φορέων Πρακτικής ΕΣΠΑ Χειμερινό 2018 19

Κριτήρια Παρακτικής ΤΕΙ

Κατανομή Θέσεων 

 

Κανονιστικό Πλαίσιο Πτυχιακών Εργασιών

Αίτηση ανάληψης πτυχιακής

Αίτηση εξέτασης πτυχιακής

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήματος ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2021 2022

Συνοπτικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήματος Φυσικοθεραπείας 2021 2022