Η' Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-8010 Πρακτική Άσκηση στη Φυσικοθεραπεία ΜΕ 40 10  
Π1-8020 Βασικές Αρχές Ψυχοπαθολογίας ΜΓΥ 3 5 Παπαδοπούλου Μαριάννα
Π1-8030 Α΄ Βοήθειες ΜΓΥ 3 5 Χρυσάγης Νικόλαος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-8Α10 Πτυχιακή Εργασία 4 10  
Π1-8Β10 + Π1-8Γ10 Πληροφορική και Επιστήμες Υγείας + Αρχές Διοίκησης στις Επιστήμες Υγείας 2+2 5+5 Στάμου Μαγδαληνή, Πέττα Γεωργία