Τοποθεσία-Υποδομές

Χώροι Διδασκαλίας

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας βρίσκεται στο κεντρικό κτήριο της Πανεπιστημιούπολης 1 Άλσους Αιγάλεω, στη διεύθυνση Αγίου Σπυρίδωνος 28, ΤΚ. 12243 Αιγάλεω. Διαθέτει δύο αίθουσες διδασκαλίας αποκλειστικής χρήσης που στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και τέσσερις αίθουσες και δύο αμφιθέατρα κοινής χρήσης που στεγάζονται στις Πανεπιστημιουπόλεις Άλσους Αιγάλεω & Αρχαίου Ελαιώνα.

Εργαστήρια

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας διαθέτει 5 αίθουσες εργαστηρίων με πλήρη εξοπλισμό και υποδομές για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων. Οι εργαστηριακές αυτές αίθουσες στεγάζονται στο Κ-7 κτήριο της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω.

 

 

 

 

Βιβλιοθήκη

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει τρεις σύγχρονες Βιβλιοθήκες, από μία Βιβλιοθήκη σε κάθε Πανεπιστημιούπολη, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες όλων των Σχολών και Τμημάτων.

Η κάθε Βιβλιοθήκη διαθέτει δικτυακό κόμβο όπου μπορούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, όπως: δανεισμός βιβλίων, ηλεκτρονικό αναγνωστήριο, ηλεκτρονικοί κατάλογοι βιβλίων και περιοδικών, ιδρυματικό αποθετήριο “Πολυνόη” κ.ά.).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Συνεδριακό Κέντρο

Το Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης …

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που βασίζονται σε σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας με στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και των διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.

Συγκεκριμένα, έχουν τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στις παρακάτω ηλεκτρονικές εφαρμογές : Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Απομακρυσμένη Πρόσβαση (VPN), Εφαρμογές Γραφείου (Office 365), Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ερευνητικά Αποθετήρια (HEAL-Link), Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (E-Class), Φοιτητολόγιο (E-Study).