Βασικές Αρχές Ψυχοπαθολογίας

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-8020

Εξάμηνο:

Η' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Παπαδοπούλου Μαριάννα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος:

 • Θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις κλινικής ψυχοπαθολογίας-συμπτωματολογίας
 • Θα μπορούν να αναγνωρίζουν μία ψυχιατρική διαταραχή
 • Θα μπορούν να αναπτύσσουν κλινική και διαφοροδιαγνωστική σκέψη πάνω σε συγκεκριμένη κλινική συμπτωματολογία
 • Θα έχουν αποκτήσει επικαιροποιημένη και τεκμηριωμένη γνώση για την ατανόηση των σημαντικότερων και συχνότερων ψυχιατρικών νοσημάτων όσον αφορά στην επιδημιολογία, αιτιοπαθεγένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση και θεραπεία
 • Θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους στην Ψυχιατρική
 • Θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους στην Ψυχιατρική
 • Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την ψυχική νόσο και να κατανοούν το είδος και τη βαρύτητα της
 • Θα είναι σε θέση να θέτουν τους κατάλληλους θεραπευτικούς στόχους και να οργανώνουν τη θεραπευτική παρέμβαση ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή.
 • Θα είναι σε θέση να συμμετέχουν σε διεπιστημονικές ομάδες εργασίας για την ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων του ασθενή
 • Θα έχουν αποκτήσει γενικές αρχές και δεξιότητες επαφής με τους ψυχιατρικούς ασθενείς, σε θέματα ασφάλειας του ασθενή, σεβασμού της προσωπικότητάς και διαφορετικότητάς του και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων
 • Θα είναι εξοικειωμένοι με τους μηχανισμούς αναζήτησης νέας επιστημονικής γνώσης, αξιολόγησης της νέας πληροφορίας και εφαρμογής καινοτόμων θεραπευτικών μεθόδων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία-συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ψυχιατρική Νοσολογία
 2. Περιγραφική Ψυχοπαθολογία-Ψυχιατρική σημειολογία
 3. Επιδημιολογία, Αιτιοπαθογένεια, Κλινική Εικόνα και Διάγνωση των σημαντικότερων ψυχιατρικών νοσημάτων
 4. Γενική ψυχοπαθολογία παίδων
 5. Ψυχιατρική θεραπευτική

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σύγχρονη ψυχιατρική. Παπαδημητρίου Γ.Ν., Λιάππας Ι.Α., Λύκουρας Λ. ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα 2013.
Σύγγραμμα ψυχιατρικής. Σολδάτος Κ, Λύκουρας Λ. ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, 2006.
Ψυχιατρική Caplan & Sadock’s. Συγγραφείς : Kaplan, Sadock Εκδοτικός Οίκος : Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, 1996.
Kaplan & Sadock’s.Εγχειρίδιο Κλινικής Ψυχιατρικής. Sadock BJ, Sadock VA. Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου, Αθηνα, 2004.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Ψυχιατρική. Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

 

Συνιστώμενοι διαδυκτυακοί τόποι:
http://emedicine.medscape.com The eMedicine point-of-care clinical reference features up-to-date, searchable, peer-
reviewed medical articles organized in specialty-focused textbooks
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed PubMed comprises more than 28 million citations for biomedical literature
from MEDLINE, life science journals, and online book