ΣΤ' Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-6010 Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπειία ΜΕ 11 10 Παπαθανασίου Γεώργιος
Π1-6020 Φυσικοθεραπεία σε Νευρολογικές Παθήσεις Ενηλίκων ΜΕ 5 6 Μπακαλίδου Δάφνη
Π1-6030 Εργονομία & Συμβουλευτική στη Φυσικοθεραπεία ΜΕΥ 5 5 Σακελλάρη Βασιλική
Π1-6040 Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΜΕ 5 6 Παπανδρέου Μαρία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-6Α10 Βιοστατιστική 2 3  
Π1-6Β10 Φαρμακολογία 2 3