ΣΤ' Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-6010 Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπειία ΜΕ 9 10  
Π1-6020 Φυσικοθεραπεία σε Νευρολογικές Παθήσεις Ενηλίκων ΜΕ 5 6  
Π1-6030 Εργονομία – Συμβουλευτική Φυσικοθεραπεία ΜΕΥ 5 5  
Π1-6040 Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΜΕ 5 6  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-6Α10 Βιοστατιστική 2 2  
Π1-6Β10 Φαρμακολογία 2 3