Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας.

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας αποβλέπουν στην κατάρτιση Διδακτόρων στους τομείς α) Κυκλοφορικού και Μυοσκελετικού Συστήματος, β) Νευρικού Συστήματος, γ) Αναπνευστικού Συστήματος, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.