Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών σε Σχολή Υγείας με τίτλο: “Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία“.

 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι:

Η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας, με έμφαση στην πρόληψη, βελτίωση και ολιστική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο αναπνευστικό, στο μυοσκελετικό και στο νευρικό σύστημα. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση, θεραπευτική άσκηση, ολιστική αντιμετώπιση  και λειτουργική αποκατάσταση.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι:

Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της φυσικοθεραπείας και η δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών.

Διευθύντρια Π.Μ.Σ.
Βασιλική Σακελλάρη
Τηλ.: +30 210 538 7472
Email: vsakellari@uniwa.gr

 

Γραμματεία Π.Μ.Σ.
Ζ. Ματθαίου, zmatthaiou@uniwa.gr
Π. Σπυριούνη, spipot@uniwa.gr
Τηλ.: +30 210 538 5117 , +30 210 538 7277

 

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, 12243, Αθήνα