Κλινική Εργοφυσιολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-3050

Εξάμηνο:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Παπανδρέου Μαρία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Κλινικής Εργοφυσιολογίας:

 • Θα έχουν αποκτήσει γνώση για την επιστήμη της Κλινικής Εργοφυσιολογίας
 • Θα μπορούν να κατανοούν, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις μεθόδους αξιολόγησης σε συνδυασμό των βιολογικών συστημάτων και των μηχανισμών του ανθρώπινου σώματος στο πλαίσιο της λειτουργικότητας, πρόληψης και της προαγωγής της σωματικής και πνευματικής υγείας
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν την κλινική και τη σχεδιασμένη άσκηση σε σχέση με την εξειδικευμένη φυσική κατάσταση, τα προβλήματα υγείας και την απόδοση του ασκούμενου ατόμου
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τα άμεσα αλλά και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που επιφέρει η κλινική εφαρμογή της σχεδιασμένης άσκησης
 • Θα είναι σε θέση διαμέσου του κλινικού συλλογισμού να συγκεντρώνουν, ερμηνεύουν και να συνθέτουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε σχέση με την άσκηση και τις διαφορετικές ομάδες πληθυσμού
 • Θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή με επάρκεια των ειδικών κλινικών εργοφυσιολογικών παρεμβάσεων σε σχέση με την άσκηση και την εφαρμογή της στα βιολογικά συστήματα

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση των βιολογικών/λειτουργικών μηχανισμών του ανθρωπίνου σώματος σε σχέση με τη σωματική άσκηση και απόδοση

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στο μάθημα της Κλινικής Εργοφυσιολογίας
 2. Παράγοντες φυσικής κατάστασης. Σύσταση του ανθρώπινου σώματος
 3. Βασικά ενεργειακά συστήματα και βιοενέργεια
 4. Αερόβια ικανότητα – Αερόβια αντοχή. Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου
 5. Αναερόβια ισχύς
 6. Μυϊκή λειτουργία και προσαρμογές στην άσκηση
 7. Μυϊκή λειτουργία και παράγοντες μυϊκής απόδοσης
 8. Νευρομυϊκός έλεγχος και άσκηση
 9. Αναπνευστικές προσαρμογές στην άσκηση
 10. Καρδιαγγειακές προσαρμογές στην άσκηση
 11. Άσκηση και ορμόνες – ανοσοποιητικό σύστημα και πρόκληση μυοσκελετικών τραυματισμών
 12. Διατροφή και άσκηση
 13. Θερμορύθμιση και άσκηση
 14. Άσκηση και ψυχολογικοί παράγοντες
 15. Κλινικός συλλογισμός και βιολογικές προσαρμογές και την άσκηση και τη αποχή της

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

American College of Sports Medicine. ACSM’s Introduction to Exercise Science. 1st Edition. USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
American College of Sports Medicine. ACSM’s exercise management for persons with chronic diseases anddisabilities. 3rd Edition. Champagne, IL: Human Kinetics, 2009.
American College of Sports Medicine. ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
Astrand PO, Rodahl K, Dahl HA, et al. Textbook of work physiology. Physiological basis of Exercise. Champagne, IL: Human Kinetics, 4th Edition, 2003.
Bloomfield J, Fricker PA, Fitch KD. Science and Medicine in Sports. 2nd Edition. USA: Blackwell Science Pty Ltd, 1996.
Bromley PD. Clinical Skills for Exercise Science. Routledge: Taylor & Francis Group, 2010.
Ehrman JK, Gordon P, Paul SV, Steven J. Keteyian. Clinical Exercise Physiology. 3rd Edition. IL: Human Kinetics, 2013.
Κλεισούρας Β. Εργοφυσιολογία (Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2011.
McArdle W. Φυσιολογία της Άσκησης (Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2001.
Mcardle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise physiology: energy, nutrition, and human performance. 7th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2009.
Melvin WH. Nutrition for fitness and sport. 4th Edition. Chicago: William C Brown Pub, 1995.
Powers S, Howley E. Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance. 8th Edition. USA: McGraw-Hill Humanities, 2011.
Raven P, Wasserman D, Squires W, Murray T. Φυσιολογία της άσκησης. Μια ολιστική προσέγγιση. Αθήνα. Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος, 2016.
Χανιώτης Φ. Εργοφυσιολογία. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας 2008.
Wilmore J, Costill D. Φυσιολογία της Άσκησης και του Αθλητισμού (Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2006.
Αστέριος Δεληγιάννης. Ιατρική της άθλησης. Universtiy Studio Press. Third edition, 2016.
Powers KS, Howley TE. Φυσιολογία της άσκησης. Θεωρία και εφαρμογές ευρωστίας και απόδοσης. Broken Hill, 2018.

 

Προτεινόμενα περιοδικά
Medicine and Sports in Exercise Science
Sports Sciences
Journal of Sports Science and Medicine
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
Journal of Applied Physiology
Journal of Physiology- London
Journal of Physiology- Paris