Φοιτητικών Θεμάτων

Η Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη ΔΕΠ:

 

 

 

Σακελλάρη Βασιλική

Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ζέρβα Ευθυμία

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Στασινόπουλος Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής