Εξέταση Πτυχιακών εργασιών – Φεβρουάριος 2023

Εξέταση Πτυχιακών εργασιών – Φεβρουάριος 2023

Όσοι φοιτητές έχουν πάρει παράταση πτυχιακής εργασίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023 και θα εξεταστούν αμέσως μετά την εξεταστική Φεβρουαρίου, να  αποστείλουν την Αίτηση Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας physio@uniwa.gr, μέχρι την Παρασκευή 17.02.2023.