Ανακοίνωση ορκωμοσίας στις 21 Ιουνίου 2024

Ανακοίνωση ορκωμοσίας στις 21 Ιουνίου 2024

Ανακοινώνεται, ότι η ορκωμοσία των τελειόφοιτων φοιτητών  του Τμήματος Φυσικοθεραπείας θα πραγματοποιηθεί την  21η  Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή στο Συνεδριακό Κέντρο Αρχαίου Ελαιώνα στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας (έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους) και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία της 21.06.2024 θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά αίτηση ορκωμοσίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος) μέχρι 10.05.2024.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να σταλεί και αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Όσοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία της 21ης Ιουνίου 2024  να το γνωστοποιήσουν στο email της γραμματείας physio@uniwa.gr  μέχρι 15.05.2024 προκειμένου να συμπεριληφθούν στην επόμενη ορκωμοσία.

Για την ώρα προσέλευσης των καθομολογουμένων θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση με οδηγίες.