Ανακοίνωση για ημερομηνίες κατάθεσης αίτησης εξέτασης Πτυχιακής 2021

Ανακοίνωση για ημερομηνίες κατάθεσης αίτησης εξέτασης Πτυχιακής 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξετασθούν την διπλωματική τους εργασία μετά την εξεταστική Ιουνίου ή μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου οφείλουν να αποστείλουν ταχυδρομικά αίτηση εξέτασης η οποία θα φέρει την υπογραφή του εισηγητή πρωτότυπη ή ηλεκτρονική καθώς και του/της φοιτητή/τριας πρωτότυπη κατά τις ημερομηνίες

14.06.2021 έως 20.06.2021

Θα αναγράφετε στην αίτηση η περίοδος εξέτασης.