Ημερομηνίες κατάθεσης-εξέτασης διπλωματικών εργασιών

Ημερομηνίες κατάθεσης-εξέτασης διπλωματικών εργασιών

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξετασθούν την διπλωματική τους εργασία μετά την εξεταστική Ιουνίου 2022 ή μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022 οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά  στο email της γραμματείας physio@uniwa.gr αίτηση εξέτασης (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, χρήσιμα έντυπα), η οποία θα φέρει την ηλεκτρονική υπογραφή του εισηγητή καθώς και την υπογραφή του/της φοιτητή/τριας κατά τις ημερομηνίες:

22.6.2022 έως 27.06.2022

Θα αναγράφεται στην αίτηση η περίοδος εξέτασης.