Ανακοίνωση για ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας 2022-23

Ανακοίνωση για ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας 2022-23

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να πάρουν θέμα πτυχιακής εργασίας θα πρέπει μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 09.03.2023 να αποστείλουν αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας  (χρήσιμα έντυπα, αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας. ιστοσελίδα Τμήματος) από το ιδρυματικό τους email στη γραμματεία του Τμήματος physio@uniwa.gr.

*** Η αίτηση θα πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή του επιβλέποντα Καθηγητή