Πτυχιακές Εργασίες για Πρόγραμμα ΤΕΙ

Πτυχιακές Εργασίες για Πρόγραμμα ΤΕΙ

Όσοι φοιτητές του Τμήματος ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ και επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, να επικοινωνήσουν με την κα Μακρυγιάννη Δ., Λέκτορα Εφ. με ηλεκτρονικό μήνυμα στο dmakrygi@uniwa.gr μέχρι Τετάρτη 21/10/2020.